Noah til Norcem

Anlegget, som ble åpnet i 1999, kan behandle 30.000 tonn organisk spesialavfall årlig.

Norcem nettopp investert 65 millioner kroner i anlegget for å øke kapasiteten.

Spillolje, løsemidler, oljeholdig vann og slam, maling, lim, lakk og trykkfarger, destillasjonsrester og plantevernmidler er eksempler på spesialavfall som kan behandles i anlegget.