ARKIVNYHETER

NLI samler troppene

NESTEN TOMT: Det er god plass til å gjennomføre nye oppdrag i de store verkstedshallene hos NLI i Larvik. For tiden er det kun noen enklere subseastrukturer som er i arbeid.
NESTEN TOMT: Det er god plass til å gjennomføre nye oppdrag i de store verkstedshallene hos NLI i Larvik. For tiden er det kun noen enklere subseastrukturer som er i arbeid.Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
20. des. 2010 - 09:46

NLI as

Hovedkontor Tønsberg

Omsetning ca. 1,4 milliarder kroner (2009)

Antall ansatte (2009): ca. 800

Eier: Børre Norheim-Larsen

Larvik: Etter flere år med oppkjøp og vekst er det tid for å organisere selskapene slik at ressursene utnyttes bedre. – Vi har i lengre tid jobbet med å utvikle selskapet, etablere effektive løsninger og en felles kultur for hele konsernet. Vi har lagt vekt på å være profesjonelle og framstå som en enhetlig organisasjon. Nå er tiden kommet for å organisere oss i mer markedsrettede forretningsområder, sier direktør for forretningsutvikling i NLI, Tor Martin Røed.

Fra 1999 til 2009 år har NLI-gruppen vokst fra ca. 120 til 1300 ansatte. I samme periode økte omsetningen vel 100 millioner kroner til 2,2 milliarder. – Drivkraften bak veksten er å holde produksjon i Norge. Mye av den sterke veksten skyldes god timing og flaks med utviklingen i markedet. Men også vi merker ettervirkninger av finanskrisen. Oppdragsmengden er redusert og vi har ledig kapasitet, sier Røed.

Stor spredning

NLI -gruppen består av fire hovedselskaper innen forskjellige markedssegmenter. Det NLI as innen mekanisk konstruksjon og produksjon, Rainpower AS innen vannkraft og turbiner, Norges Eiendom AS i eiendom og Sunkost AS, som er en helsekostkjede. Sistnevnte fulgte med på lasset da NLI-gruppen overtok eierandeler i eiendomsselskapet Ambra AS.

I dag kontrolleres gruppen av Børre Nordheim-Larsen, som har bopel i Rauland, men som opprinnelig kommer fra Krokstadelva, hvor bedriftens utgangspunkt, Norheim-Larsen Industrier var en kjent leverandør av mekanisk utstyr til norsk industri.

Må restruktureres

NLI har i dag virksomheter over store deler av Sør-Norge. Fra å være en leverandør av mekaniske stålkonstruksjoner, kan bedriften i dag tilby totalentrepriser, med både spesifikasjon, konstruksjon, innkjøp ombygging av kompliserte enheter. I tillegg har bedriften påtatt seg store ombyggingsoppdrag som på Mongstad og har også tjenester knyttet til å sette drift og drive service på store prosessanlegg. For å målrette organisasjonen bedre gjennomføres derfor i disse dager en restrukturering av bedriften.

– Vi er i et krevende marked som har sterk utenlandsk konkurranse. For å tilpasse oss denne situasjonen må vi fokusere på det enkelte markedsområde, heve kompetansen i organisasjonen og tilby en større andel av kontraktene som totalleverandør, forteller Rød.

– Med en utviklingen vi har hatt de siste årene er det ikke lenger lønnsomt å drive timeintensiv produksjon i Norge. Derfor satser vi tungt på å utvikle gode leverandørkjeder i lavkost land. Det er ikke alle sveisearbeider som lønner seg å utføre i land med lavere kostnader enn oss. Nylig produserte vi mindre bruer for Jernbaneverket. Disse krever spesiell kompetanse som ikke er i utlandet. I tillegg blir fraktomkostningene uforholdsmessig høye dersom de skulle fraktes fra et lavkostland.

Stort spenn

For å illustrere noe av veksten som NLI har hatt, er NLI Engineering et godt eksempel. Fra en beskjeden start i 2005 og fram til i dag, har selskapet vokst kraftig og har gjennomført tunge oppdrag. Blant annet har NLI Engineering vært huskonsulent for Sevan Marine i forbindelse med utviklingen av deres sylindriske produksjonsplattformer, hvor det klart største oppdraget er knyttet til basic engineering av Goliat-plattformen for Eni Norge.

Men de har også hatt en sterk vekst innen levering av subsea koblinger. dvs. de enhetene som kobler rørforbindelsen og havbunnsutstyret sammen. – Vår fabrikk i Odda som er en nøkkelleverandør til FMC, er kanskje verdens fremste i fabrikasjon, sammenstilling og test av denne typen utstyr, sier Tor Martin Røed.Vind og forankring

– Interessante markeder for oss å komme inn i er vindenergi og forankring på dypt vann. En av de interessante konseptene vi ser på er knyttet til havvind hvor vi er i samarbeid med Force Technology om å utvikle konseptet Windsea, som er en flyter med tre vindmøller. – Denne flyteren kan operere på vanndybder fra ca. 45 meter, og den er dermed mer fleksible enn flere av konkurrentene. Våre bergninger viser også at det er en meget kostnadseffektiv løsning

– Et annet prosjekt vi er involvert i er Deep Sea Anchor, som er et helt nytt anker for å feste store flytere fast til havbunnen på store havdyp. Dette er utviklet blant annen med støtte fra Petromaks-programmet i Norge Forskningsråd. Vi tror at dette systemet kan erstatte sugeankeret som foretrukket forankringssystem, sier Tor Martin Røed til Industrien.Undersak:

Ny Organisering

NLIs nye organisering deles i tre med to operative enheter, NLI Solutions as og NLI Oil & Industry as, i tillegg til NLI Business Support as, som leverer fellestjenester til selskapene. – Alle skal bruke samme regnskapssystem, det samme planleggingsverktøy og felles rapporteringsverktøy, forteller Røed.

Over disse tre selskapene ligger NLI as som et holdingselskap. Under disse overbygningene ligger de utførende enheteneNLI Solutions as

Tre hovedområder

1 Products and Developments

 • NLI Products as
 • NLI Innovation as
 • Wind Sea as (49%)
 • Deep Sea anchors (34%)
 • OWC as (59%)

2. Engineering av\nd Technology

 • NLI Engineering as
 • ESI (50%)

3. Subsea

 • NLI Subsea Engineering as (under etablering)
 • NLI Subsea Services as
 • NLI Asker Subsea as.


NLI Oil & Industry as

To hovedområder

1 Fabrication

 • NLI Alfr. Andersen as
 • NLI Odda as
 • NLI Nyland as

2. Offshore & Industry

 • NLI Contracting as
 • NLI Elektro as
 • NLI Industriservice as
 • NLI Vcon as
Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.