ELBIL

Nkom varsler Easee-rapport på våren

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler at de vil komme med en rapport om Easee-ladeboksene for elbiler i mai.

Easee-ladestasjon for elbil.
Easee-ladestasjon for elbil. Foto: Eirik Helland Urke

– Nkom har startet gjennomgangen av dokumentasjonen som foreligger fra Elsäkerhetsverket, skriver Nkom.

John-Eivind Velure som er avdelingsdirektør i Nkom, forteller videre:

– Vi har i samme forbindelse også bedt om eventuell annen dokumentasjon som er relevant for saken fra Easee. Det er omfattende saksdokumenter, og det vil ta noe tid å gå gjennom alt, men vi håper å kunne ha gjort oss opp en vurdering i løpet av mai.

Nkom understreker at det imidlertid kan ta noe lengre tid avhengig av hva som avdekkes i gjennomgangen av saken.

– Vi forstår at det er ønskelig at vår gjennomgang skal gå raskt, men vi kan aldri la det gå på bekostning av etterrettelighet og kvalitet, sier Velure.

Nkom skal også teste fem-seks andre ladebokser i Norge.

– På grunn av omfang og kompleksitet kan selve saksutredningen tidligst være ferdig i august, med etterfølgende saksbehandling av de enkelte sakene, sier Velure.

Les også

Les mer om: