DRIFT OG VEDLIKEHOLD

NKF: – Må bidra til at folk ikke opplever at veier og fortau stadig graves opp

Norsk Kommunalteknisk Forening er glad for at den nye ledningsforskriften snart er på plass.

Rune Aale-Hansen er adm. dir., Norsk Kommunalteknisk Forening
Rune Aale-Hansen er adm. dir., Norsk Kommunalteknisk Forening Foto: www.alexasensi.com
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
14. nov. 2019 - 12:08

Regjeringen har nettopp sendt utkast til veileder til «ledningsforskriften» på høring. Hensikten er å bidra til større forutsigbarhet i forbindelse med graving i offentlig vei.

Norsk Kommunalteknisk Forening sier de er glad for at veilederen snart er på plass og at den vil bidra til å tydeliggjøre ansvarsfordeling mellom myndigheter og ledningseiere.

– Veilederen er ment å skape forutsigbare rammer for involverte aktører fra veieiere som stat, fylke og kommune, til de som eier og graver ned ledninger, kabler og rør. Det viktigste med veilederen og selve forskriften er målet om å bidra til bedre koordinering av gravearbeid i byer og tettsteder, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

– Alle innbyggere og næringsliv erfarer jevnlig hvordan nedgravning av nye ledninger, kabler og rør, bidrar til å redusere framkommelighet. Det som kan skape irritasjon er mangel på koordinering av gravearbeid. Dermed oppstår fort situasjoner der man graver opp samme gata flere ganger, for å legge andre ledninger eller kabler enn det man la første gang. Målet er at disse ulempene skal reduseres.

Lurt med et felles gebyrnivå

– Veilederen er nå tydelig på at veimyndighetene kan ta seg betalt for administrativt arbeid i forbindelse med behandling av søknad om graving. Dette skal skje til selvkost. Det åpnes opp for at det kan innføres felles gebyrstruktur i hele Norge, men foreløpig ønsker ikke departementet å gjøre det.

NKF tror imidlertid det kan være lurt at veimyndighetene utvikler et felles gebyrnivå fordi det vil være mer økonomisk forutsigbart og rettferdig for ledningseierne, sier Aale-Hansen.

– Vår største bekymring knytter seg likevel til kravene om plassering, det vil si hvor lavt i bakken ledninger kan graves ned. Dersom ledninger ikke graves dypt nok, kan man raskere få skader i veidekket over og dermed dyrere vedlikehold. Grunne grøfter vil også kunne skape flere konflikter mellom ulike ledningseiere på et begrenset veiareal. Dette må vi se nøyere på.

– NKF vil gjennom vårt nettverk av kommunalteknikere gå nøye gjennom hele veilederen slik den nå foreligger. Det er for tidlig å kommentere alle detaljene, men det er liten tvil om at dette er samfunnsmessig nyttig, avslutter Aale-Hansen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.