DRIFT OG VEDLIKEHOLD

NKF: – Etterlyser avklaring fra Miljødirektoratet om snødeponi

Kommuner og fylkeskommuner etterlyser en veileder for håndtering av snødeponier.  Arbeid ble igangsatt i 2018, men fortsatt kan ikke Miljødirektoratet svare på når en ny veileder er på plass.

Fra et midlertidig snødeponi på Grønmo i Oslo, vinteren 2005/06
Fra et midlertidig snødeponi på Grønmo i Oslo, vinteren 2005/06 Bilde: Oslo kommune, renovasjonsetaten
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
4. mars 2021 - 09:13

– Kommuner og fylkeskommuner ønsker å få på plass en veileder som er hensiktsmessig og tilpasset de svært forskjellige forholdene vi har i hele landet. Av hensyn til klima og miljø er det uheldig at dette arbeidet drøyer, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i en pressemelding fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Miljødirektoratet tok for flere år siden initiativ til å få utarbeidet en veileder for håndtering av snødeponier. Dette er et relativ nytt tema når det gjelder forvaltningsmessig regulering. Det mangler fortsatt veiledning blant annet på det metodiske - eksempelvis i arbeidet med å analysere og vurdere konsekvensen ved utslipp av makroplast, mikroplast og ikke minst nanoplasten som gjerne slipper urenset gjennom kommunale renseanlegg.

Et omfattende problem

Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF). <i>Foto:  www.alexasensi.com</i>
Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF). Foto:  www.alexasensi.com

Man skulle tro at Norge for lengst hadde en standard for drift av snødeponi og håndtering av såkalt overskuddssnø. Det er altså ikke tilfelle. De siste årene er oppmerksomheten om snø som forurensningskilde blitt større.

Samtidig er nok mange lite oppmerksom på hvor omfattende problemet er. Blant annet må vi erkjenne store variasjoner over hele landet. Dette gjelder både mengde snøfall og omfang av lokale kilder som forurenser snøen, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i NKF:

– Noen mener nok at snø skal anses som forurenset materiale og at det legges opp til restriktiv håndtering med store investerings- og driftskostnader i avanserte snødeponier. Andre steder ser man at det er vanskelig å forsvare mye av spesialhåndteringen ut fra miljørisiko, og at håndteringen i seg selv også medfører utslipp under transport og så videre. Det meste av snøen blir jo liggende igjen i byer og terreng, og smelter på en naturlig måte uten rensing.

Snø er snø, men også vann

Hoveddelen av snø er vann som kan inneholde oppløste stoffer, men oftest i konsentrasjoner som ikke utløser søknadsplikt etter forurensningsloven. Man kan samtidig sammenlikne med smeltevann som går i vassdragene resten av året, og hva vassdragene fører med seg av jordslam og næringsstoffer/miljøgifter i vårflom, sier NKF-direktøren:

– Plast har samtidig fått økt oppmerksomhet som forsøplingsproblem og er noe som ligger bak vurdering knyttet til snødeponier. I dette arbeidet må vi kunne gjøre en kost-/nyttevurdering. Det bør ligge en mulighet i å skille «ren» snø fra «skitten», og ha ulike krav til behandling og håndtering av smeltevann. Dette er noe av det NKF mener en ny veileder for snødeponi må bygge på.

NKF har siden 2018 vært i kontakt med Miljødirektoratet for å høre fremdrift i arbeidet. Senest i vinterferien nå i år tok vi kontakt og fikk høre at arbeidet fortsatt er utsatt på ubestemt tid. Dette er beklagelig all den tid problemet dessverre ikke forsvinner. Vi bistår gjerne direktoratet med å fullføre arbeidet med en veileder, avslutter NKF-direktøren.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.