Njord GI får overta andeler i Gassled

Njord GI får overta andeler i Gassled
MILLIARDER: Gassled eier anleggene på Kårstø og Kollsnes og disponerer tilsammen 8000 km med rørledninger.Foto: Anders Steensen Bilde: Anders J. Steensen

Gassled

Gassled ble etablert som interessentskap i 2003, og består inntil Njord GI formelt har overtatt ExxonMobil-andelen, av Petoro AS (45,793 prosent), Statoil (28,480), Total E&P Norge AS (6,102), ExxonMobil E& P Norway AS (8,036), A/S Norske Shell (5,006), Norsea Gas AS (2,261), ConocoPhillips Skandinavia AS (1,678), Eni Norge AS (1,276), DONG E&P Norge AS (0,983), GDF SUEZ E&P Norge AS (0,304) og RWE Dea Norge AS (0,081). Det er statseide Gassco AS som er operatør for Gassleds mangfoldige aktiviteter i inn- og utland, blant annet eksporten av 97,3 milliarder kubikkmeter naturgass i 2010.

Dette går frem av et brev sendt partene datert 1. februar i år.

Inkludert i eierskapet ligger andeler i rørnettet på 8,036 prosent, 4,62 prosent av Zeepipe Terminal i Belgia og 6,13 prosent av Dunkerque Terminal i Frankrike.

Departementet har imidlertid stilt en rekke vilkår for overdragelsen, blant annet at Njord GI innen 1. april i år må ha på plass en organisasjon som er i stand til - og har nødvendig kompetanse til å ivareta forståelsen av gasstransport, og samtidig har innsikt i prosjektevaluering og -gjennomføring.

Fortsatt ansvarlig

Det heter også at ExxonMobil er subsidiært ansvarlig for fjerning av innretninger, både på land og til havs.

Det betyr i praksis at selgeren, ExxonMobil, er subsidiært ansvarlig for alle deler av Gassled-virksomheten de har hatt eierandeler i, både forhold som blir regulert i Petroleumsloven og i Forurensningsloven.

Dersom Njord GI ikke klarer å oppfylle de forpliktelsene eierskapet medfører, må ExxonMobil overta forpliktelsene, heter det i godkjenningsbrevet.

8000 kilometer

Det var våren 2009 at ExxonMobil kunngjorde at de ville selge sin 9,428 prosents eierandel i Gassled, interessentskapet som er formell eier av nærmere 8000 kilometer gassrørledninger, Kollsnes- og Kårstø-anleggene, og fem mottaksanlegg for gass i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

I fjor vår ble det kjent at et amerikansk og et fransk oppkjøpsfond, UBS International Infrastructure Fund (82 prosent) og CDC Infrastructure SA (18 prosent), var interesserte i å overta andelen, og resultatet ble at de etablerte selskapet Njord Gas Infrastructure AS allerede 21. januar i fjor, altså godt i forkant av at salgsprosessen var kjent.

Fra OED til Njord

Njord GI AS er i dag etablert med forretningsadresse i Håkon 7.s gate like ved Hotel Atlantic i Stavanger.

To av Statoils og Gasscos tidligere gasstransport- og driftsdirektører og en rekke andre kompetente fagfolk, blant annet fra franske Total, var allerede fra i fjor høst på plass i organsasjonen.

Det er tidligere direktør i Olje- og energidepartementet, Tore Sandvold, som er styreformann i selskapet.

Fem milliarder?

Det er ikke kjent hvor mye de to fondene skal betale for å overta eierandelene, men kjøpesummen skal i følge godt informerte kilder ligger et sted mellom 4 og 5 milliarder NOK.

Njord GI AS har lagt ut et obligasjonslån på ytterligere 4 milliarder NOK, og har i følge selskapet selv, en regnskapsmessig balanse på 6 milliarder NOK.

Inntektene til Njord blir generert gjennom tariffinntekter fra Gassleds gasstransport- og gassprosseseringsvirksomhet. De senere årene har inntektene fra gasstransportvirksomheten i Gassled alene generert om lag 20 milliarder NOK årlig.

Njord GI vil med basis i sin eierandel kunne høste en årlig kontantstrøm på mellom 3 og 4 milliarder NOK, men er parallelt forpliktet på utgiftssiden, så som kostnader til vedlikehold, investeringer i nye gassrørledninger, behandlingsanlegg etc.

Les mer om: