NIVÅMÅLING

Displacere - Drepende densitetsendring

Nivåmåling med displacere fungerer bra for rene væsker med lav viskositet og tilnærmet konstant densitet.

Kontinuerlig nivåmåling med displacere fungerer generelt bra i rene væsker med konstant densitet, men blir gjerne dyre ved større måleområder.
Kontinuerlig nivåmåling med displacere fungerer generelt bra i rene væsker med konstant densitet, men blir gjerne dyre ved større måleområder. Bilde:
27. mars 2013 - 12:03
Vis mer

Men eldre systemer erstattes gjerne av elektroniske løsninger, for eksempel hydrostatisk (trykk/differansetrykk) og guided radar.

Displacere er i utgangspunktet nøyaktige og kan tilpasses et stort densitetsområde. Men, etter igangkjøring er det viktig at væsken beholder densiteten, i hvert fall om målingene skal være gode - og det vil vi vel?!

Pytons partikler

Dersom mediets densitet endress, kan rekalibrering av systemet være nødvendig for pålitelige nivåmålinger. Fenomenet, med endret densitet, er spesielt problemetatisk ved grensesnittmålinger (interface), der begge væskene øker eller minsker densiteten. Årsaken er at målesignalet er proporsjonalt med densitetsdifferansen, noe som kan føre helt galt av sted.

Ettersom displacerene er nedsenket i prosessvæsken, er målingen sårbar for partikkelavleiringer. Dette endrer displacerens masse, og derved selve målingen. Vedlikehold/renhold og/eller rekalibrering kan derfor være nødvendig.

Rent og pent

Displacere er uegnet for faste stoffer. Men i relativt ikke viskøse, rene væsker er teknologien i sitt ess. Både kontinuerlig nivåmåling, grensesnittmåling (interface) og nivådeteksjon er aktuelle applikasjoner.

Virkemåten er spesielt god for nivådeteksjon og kontinuerlige nivåmålinger i begrensede måleområder. Rundt 12 meter regnes gjerne som maksimalt. Men, systemene blir ofte i dyreste laget ved ”ekstreme” høyder. Dessuten er installasjonskostnadene høye, og mange raffinerier erstatter dem pga. dårlig erfaring med unøyaktighet og dynamisk væskedensitet, spesielt i grensesnittmålinger.

Vi har for eksempel sett at Yokagawa har erstattet displacere med hydrostatisk nivåmåling. Vi har også notert at Emerson Process Management blant annet har byttet ut displacere med guided radar, og at Endress+Hauser tilbyr samme måleteknologi som direkte erstatning for eksisterende displacersystemer.

Virkemåte

Displacere virker etter Archimedes lov. Når et legeme nedsenkes i en væske, mister det vekt tilsvarende vekten av den fortrengte væsken. Å måle den tilsynelatende vekten av den nedsenkende displaceren benyttes som et uttrykk for nivået. Når omfanget av displaceren og væskens densitet er konstant, vil en viss endring i nivået resultere i en korresponderende endring i displacerens ”vekt”. Og vi har vår nivåmåling!

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.