Nivåbryter

Den kan tåle noe avsetninger fra mediet og benyttes for eksempel til nivåmåling av slam ved oljeboring. Når nivåvakten er innmontert, og det er umulig å nå sensorspydet, kan man likevel foreta en funksjonssjekk ved å flytte en jumper på elektronikkortet. I tillegg til denne muligheten er det innebygget selvsjekk.

Vertikal og horisontal montering er mulig. Ingen kalibrering mot væsken er nødvendig. Utgangssignalet kan være relé (4 wire) eller et analogt 4–20 mA signal (2 wire) som gir et alarm av/på signal henholdsvis på 6 mA og 18 mA. Sistnevnte analoge signal sparer kabling og gir økt sikkerhet. (kd)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå