Nitos lønnsstatistikk: Dette tjener de i stat og kommune

Forhandlingssjef i Nito har noen bekymringer for årets lønnsforhandlinger.

Nitos lønnsstatistikk: Dette tjener de i stat og kommune

Nito-medlemmer i statlige og kommunale virksomheter svarte på hvor mye de tjente før koronaen kom.