Nito-tall: – Krisen er over, men mange sitter her og får ikke jobb

Nito har spurt sine 1500 arbeidsledige medlemmer. Halvparten har vært ledige i mer enn ett år, og mange har søkt på over 100 jobber uten å få napp.

Nito-tall: – Krisen er over, men mange sitter her og får ikke jobb
Elisabet Kvinnesland, rådgiver i NITO Rogaland, er tett på de arbeidsledige ingeniørene.

Tallene på arbeidsledige i ingeniør og IKT-bransjen er nede på samme nivå som før oljekrisen, og det er til og med noen som snakker om mangel på ingeniørkompetanse (abo).