FORUM

«NITO Takst – et etisk dilemma for NITO»

11. mars 2006 - 01:46

ETIKK I TU nr. 0506 kommer Tor Simonsen med ett svar på mitt innlegg i TU nr. 0306. Det faktum at Simonsen i sitt innlegg må framstå både som hovedstyremedlem og som styreleder NITO Takst AS, viser med tydelighet hvilket «samrøre» det er mellom disse organene.

Som hovedstyremedlem er Tor Simonsen forpliktet av NITOs formålsparagraf og skal som følge av denne arbeide for å ivareta medlemmenes interesser. Som styreleder i NIOT Takst skal Simonsen arbeide for at dette aksjeselskapet skal driftes på et forretningsmessig grunnlag. Det må vel være åpenbart for alle og enhver at her kan det oppstå konflikter når deler av den forretningsmessige driften på grunn av inkompetanse går på bekostning av medlemmenes interesser. Dessuten er det NITOs hovedstyre som er generalforsamling i aksjeselskapet NITO Takst. Verre samrøre kan det vel ikke bli.

Det Simonsen skriver om klagenemnda er nesten riktig. Det er bare det at det reelt er bare en representant fra takstorganisasjonene som deltar i saksbehandlingen. Representanten fra den konkurrerende organisasjonen deltar ikke i saker som omhandler NITO Takst. Simonsen lar også være å opplyse om at NITOs faglige representant i klagenemnda er daglig leder i NITO Takst. Antall jurister er uvesentlig når det gjelder å bedømme bygningsmessige skader og arbeider. I tillegg er jo nemnda opprettet og finansiert av takstorganisasjonene, så man kan jo lure på hvor selvstendig den er. Etter mitt syn er det her mange bukker og enda flere havresekker.

Kanskje det er på tide å publisere statistikk over saker som klagenemnda har behandlet? Dessuten bør man kanskje utstyre takstmenn med rekvisisjoner som inneholder opplysning om klageadgang og klagenemndas adresse, samt pålegge takstmenn å benytte slike rekvisisjoner. Det er svært få som vet at denne nemnda eksisterer.

Simonsen avviser at hovedstyret har behandlet saken. Til denne påstanden vil jeg bare vise til brev fra NITOs president av 23.9.05. Jeg kan ikke se innholdet i dette brevet som noe annet enn at det uttrykker hovedstyrets menig. Og når hovedstyret avviser alle klager og faglige dokumentasjoner, så er jo konsekvensen at man tar stilling for takstmannens arbeid. Når det gjelder hva hovedstyret har gjort eller ikke gjort, forholder jeg meg til presidenten. Det bør kanskje Simonsen også gjøre – eller er det samrøre her også?

Jeg takker for hjelpen med å belyse samrøret NITOTakst og NITO og anser meg ferdig med debatten i dette forum.

Svein Vikhals

Bygningsingeniør

NITO tillitsvalgt

Æresmedlem i NITO

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.