BYGG

NITO roser jernbanesatsing

ETTERUTDANNING: Marit Stykket, president i NITO peker på at det ikke finnes utdanning av jernbaneingeniører og ber om midler til etterutdanning for Jernbaneverket.
ETTERUTDANNING: Marit Stykket, president i NITO peker på at det ikke finnes utdanning av jernbaneingeniører og ber om midler til etterutdanning for Jernbaneverket. Bilde: Dag Yngve Dahle
Joachim Seehusen
11. mai 2010 - 14:06

NITO er fornøyd med at Regjeringen styrker innsatsen på vedlikehold av jernbanen samt forsering av byggingen av dobbeltspor på strekningen Oslo-Ski.

For å løse trafikale problemer og kutte klimagassutslippene er det nødvendig med en effektiv og pålitelig jernbane, men bevilgningene til jernbanen har vært altfor lave i mange tiår.

Vil styrke Jernbaneverket

– Et enormt etterslep må tas igjen, og ny infrastruktur, spesielt rundt Oslo-området, må bygges. Bevilgningene må derfor økes kraftig, og Jernbaneverkets organisasjon styrkes, sier Marit Stykket, president i NITO.

Det finnes imidlertid ingen utdanning for jernbaneingeniører i Norge, derfor må Jernbaneverket tilføres lønnsmidler slik at de kan starte intern opplæring av nye kandidater.

NITO har i brev til Regjeringen bedt om at bevilgningene til vedlikehold av jernbanen økes ytterligere i forhold til Stortingets vedtatte statsbudsjett for 2010. Dette har ingeniørenes fagorganisasjon nå fått gjennomslag for.

– Vi er veldig fornøyde med at Regjeringen nå sørger for at jernbanen tilføres ytterligere 260 millioner kroner til vedlikehold, sier Marit Stykket.

Nytt dobbeltspor

NITO har spesielt vært opptatt av at utbygging av dobbeltspor på strekningen Oslo-Ski, prioriteres. Det er derfor gledelig å se at det settes 64 millioner kroner til å forsere utbyggingen av dobbeltspor på strekningen, sier Stykket

– Men finansieringsmodellen for jernbaneutbygging bør endres. Dobbeltsporet mellom Ski og Oslo bør prosjektfinansieres slik at strekningen blir ferdig raskere enn tilfellet har vært for dobbeltsporet mellom Asker og Oslo.

Les mer om: