SAMFUNN

NITO-krav til ny regjering

Nito-president Marit Stykket
Nito-president Marit Stykket Bilde: Knut Strøm
Tore Stensvold
13. sep. 2005 - 09:16

Valgresultatet var i tråd med NITO-medlemmenes ønsker, ifølge en spørreundersøkelse bant de NITO-organiserte før valget, skriver NITO på sine hjemmesider .

De fleste ønsket et regjeringsskifte og Marit Stykket har prioriteringslisten klar.

- Først og fremst forventer vi at den nye regjeringen viderefører igangsatte tiltak for realfag, sier Stykket. - Spesielt viktig er det å følge opp med ressurser for å gjøre emnet teknologi og design spennende og tiltalende for skoleungdommen. Øremerkede midler til kompetansehevende tiltak for lærere er også et viktig tiltak for oss, sier hun til NITO.no .Energi

NITO er også opptatt av energisituasjonen og mener Stoltenberg-regjeringen må sikre nasjonalt eierskap til vannkraftressursene gjennom hjemfallsretten.

Marit Stykket håper på full fart i gasskraftutbyggingen, selv om SV og Sp neppe går med på det uten CO2-rensing. NITO vil ha mer forskning på CO2-håndtering og utbygging av infrastruktur for å utnytte gass i landet.Stykket sier også at Norge må være en energinasjon og leverandør av teknologiske bærekraftige løsninger for energiforsyning i et globalt perspektiv.Næringspolitikk

NITO forventer også at den nye regjeringen fører en så konkurransenøytral næringspolitikk som mulig.– Det vil si at myndighetene i større grad må følge med på hva som skjer og hvilke innretninger man har hos våre handelspartnere for å sikre norske bedrifter like konkurransevilkår, sier hun til NITO.no .

Gjenkjøp

Gjenkjøp i forbindelse med forsvarsanskaffelser, blant annet kampfly og transportfly, er viktig for mange av NITOs medlemmer. Stykket sier at regjeringen må sikre norsk forsvarsindustri gjennom avtaler om industrielt gjenkjøp.

- Det er viktig å satse på høyteknologi hvor norsk industri er konkurransedyktig, sier hun. Stykket ser frem til at Forskningsmeldingen blir konkretisere for å nå oppsatte mål.

Les mer om: