NITO-krav til ny regjering

Nito-president Marit Stykket
Nito-president Marit Stykket (Bilde: Knut Strøm)
  • Samfunn

Valgresultatet var i tråd med NITO-medlemmenes ønsker, ifølge en spørreundersøkelse bant de NITO-organiserte før valget, skriver NITO på sine hjemmesider .

De fleste ønsket et regjeringsskifte og Marit Stykket har prioriteringslisten klar.

- Først og fremst forventer vi at den nye regjeringen viderefører igangsatte tiltak for realfag, sier Stykket. - Spesielt viktig er det å følge opp med ressurser for å gjøre emnet teknologi og design spennende og tiltalende for skoleungdommen. Øremerkede midler til kompetansehevende tiltak for lærere er også et viktig tiltak for oss, sier hun til NITO.no .

Energi

NITO er også opptatt av energisituasjonen og mener Stoltenberg-regjeringen må sikre nasjonalt eierskap til vannkraftressursene gjennom hjemfallsretten.

Marit Stykket håper på full fart i gasskraftutbyggingen, selv om SV og Sp neppe går med på det uten CO2-rensing. NITO vil ha mer forskning på CO2-håndtering og utbygging av infrastruktur for å utnytte gass i landet.

Stykket sier også at Norge må være en energinasjon og leverandør av teknologiske bærekraftige løsninger for energiforsyning i et globalt perspektiv.

Næringspolitikk

NITO forventer også at den nye regjeringen fører en så konkurransenøytral næringspolitikk som mulig.– Det vil si at myndighetene i større grad må følge med på hva som skjer og hvilke innretninger man har hos våre handelspartnere for å sikre norske bedrifter like konkurransevilkår, sier hun til NITO.no .

Gjenkjøp

Gjenkjøp i forbindelse med forsvarsanskaffelser, blant annet kampfly og transportfly, er viktig for mange av NITOs medlemmer. Stykket sier at regjeringen må sikre norsk forsvarsindustri gjennom avtaler om industrielt gjenkjøp.

- Det er viktig å satse på høyteknologi hvor norsk industri er konkurransedyktig, sier hun. Stykket ser frem til at Forskningsmeldingen blir konkretisere for å nå oppsatte mål.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå