FORSVAR

Nito håper rapporten stanser Forsvarets «vanvittige sparetiltak»

Det er stor enighet om at forsvarskommisjonens råd bør følges, men forsvarsministeren vil ikke forplikte seg til økte bevilgninger til Forsvaret.

– NITO har vært tydelig på at de vanvittige sparetiltakene, i form av eviglange omorganiseringer, må stoppes, sier Kjetil Lein, visepresident i NITO. (arkiv)
– NITO har vært tydelig på at de vanvittige sparetiltakene, i form av eviglange omorganiseringer, må stoppes, sier Kjetil Lein, visepresident i NITO. (arkiv) Foto: Nito

Forsvarskommisjonen la frem sin rapport for forsvarsminister Bjørn Arild Gram onsdag morgen.

Les mer om: