FORUM

NITO Gruppelivsforsikring

Rigmor SæthreRigmor SæthreRigmor Sæthre
5. apr. 2005 - 15:42

I lys av artikkelen vil Vesta komme med følgende viktige presisering: Det er som fremholdt i innlegget riktig at det i de Generelle vilkår gjelder et generelt unntak for tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med "jordskjelv eller vulkanske utbrudd". Unntaket i de generelle vilkår er et katastrofeunntak og gjelder generelt for alle typer forsikringer som Vesta tilbyr, dvs. både personforsikringer og tingforsikringer. Samme unntak finnes i de øvrige forsikringsselskapers vilkår, og er et krav fra reassurandørene.

Unntaket for jordskjelv i de Generelle vilkår gjelder imidlertid ikke i sin absolutte form når det gjelder personforsikring. For personforsikring gjelder følgende særbestemmelse: "Unntaket i de Generelle vilkår pkt. 6.1. underpunkt 4, om at selskapet ikke svarer for tap eller skade som direkte eller indirekte står i sammenheng med jordskjelv eller vulkanske utbrudd, er opphevet for reiser utenfor Norge".

Dette innebærer at tap eller skade som skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd utenfor Norge er dekket på personforsikringene som Vesta tilbyr. Dette gjelder således også for NITOs gruppelivsforsikring. Dessverre fremgår ikke denne særbestemmelsen i vilkårene for Gruppelivsforsikringen til NITO. Dette vil imidlertid bli rettet opp i de vilkår som sendes ut ved neste fornyelse.

I tilknytning til saken finner vi også grunn til å bemerke at alle våre kunder som har blitt rammet av katastrofen i Sørøst-Asia har fått eller vil få utbetaling under de aktuelle forsikringsdekninger, og selskapet har ikke i noen tilfeller gjort gjeldende "jordskjelv-unntaket" i de Generelle vilkår som grunnlag for å avslå krav fra de som har blitt rammet av katastrofen.

Vesta Forsikring AS

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.