KARRIERE

Nito: Det lønner seg å ta en lønnssamtale

Nitos erfaring er at de som tar en årlig samtale med sjefen om lønn, får lønna opp. Men bare én av ti har gjort det i koronaåret.

Knut Aarbakke, forhandlingssjef i Nito, ser at det lønner seg å ta en lønnssamtale.
Knut Aarbakke, forhandlingssjef i Nito, ser at det lønner seg å ta en lønnssamtale. Foto: Nito

En lønnssamtale er en samtale med bare ett tema: Lønn.