horisont forurensing sol (Bilde: Colorbox)

NILU til Abu Dhabi

  • Kraft

SATSER: Norsk institutt for luftforskning (NILU) har åpnet kontor i De forente arabiske emirater. Årsaken er stor etterspørselen etter norsk miljøforskning. I samarbeid med lokale myndigheter og industri, arbeider NILU med flere prosjekter tilknyttet overvåking, måling og styring av luftkvalitet. MS