ARBEIDSLIV

NIFs lønnsstatistikk 2001

21. des. 2001 - 09:34

Oversikt over Norske Sivilingeniørers Forenings lønnsstatistikk for medlemmer med høyere teknisk naturvitenskaplig utdanning pr 1.9.2001.Lønnsstatistikken er ingen tariff, men tallene er et hjelpemiddel til å oppnå en rimelig lønnsfastsettelse og lønnsutvikling. Tar man utgangspunkt i eksamensår, må man ved lønnsvurdering ta hensyn til individuelle kvalifikasjoner, stillingens ansvars- og arbeidsområde og andre relevante faktorer. Utdrag av lønnsstatistikken vil også bli lagt ut på NIFs hjemmesider - www.nif.no.

Lønns- og interesseutvalget i NIF har vedtatt å begrense den statistikken som blir tilgjengelig for alle. Den åpne statistikken vil bare bli offentliggjort med gjennomsnittstall (aritmetisk middel). Dette er gjort for å synliggjøre at lønnsstatistikken er en del av medlemstilbudet til MNIF. På NIF sine hjemmesider vil medlemmer ha tilgang til mer detaljert statistikk. For arbeidsgivere i alle sektorer, vil det også være mulig å få mer detaljert statistikk ved å henvende seg til NIFs Generalsekretariat.

For å få tilgang til mer detaljerte lønnsstatistikk trenger medlemmene sitt medlemsnummer som blant annet står bak på TU.

Hvem er MNIF

MNIF er medlemmer av Norske Sivilingeniørers Forening. I statistikken er kun medlemmer med utdanning tilsvarende minst sivilingeniør nivå med. Det betyr f.eks at MNIF som er tatt opp på bakgrunn av 3-årig utdanning og praksis, ikke er med i denne statistikken. Sivilingeniørene utgjør 81 prosent av MNIF i statistikken, cand. real/cand. scient 12 prosent og cand. agric/jordskiftekandidater 3 prosent (11-12 prosent i offentlig sektor). De resterende utgjøres av diverse utenlandske og norske utdannelser.

Hvem er med

Det er bare heltidsansatte MNIF som er med i undersøkelsen. Alle spurte er bosatt i Norge. Alle yrkesaktive medlemmer i privat, statlig og kommunal virksomhet har fått tilsendt skjemaet, og det lages separate statistikker for de forskjellige sektorene. MNIF i NAVO-bedrifter er med i privat sektor.

Svarprosent

26.970 MNIF fikk tilsendt spørreskjema i september 2001, det er foretatt en purrerunde. Det er innkommet 16.870 skjemaer, noe som tilsvarer en svarprosent på 62,5 prosent.

Lønnsbegrep

NIFs lønnsstatistikk opererer med følgende lønnsbegrep: Avtalt årslønn pr. 1. september, medregnet verdien av bonus, provisjon etc utbetalt siste 12 måneder. I offentlig sektor er også eventuelle B-trinn og T-trinn tatt med.

De tall statistikken opererer med inneholder således ikke inntekt i bistilling, overtidsgodtgjørelse, fast bilgodtgjørelse, verdien av fri bil og vakttillegg. Lønnsstatistikken inneholder heller ikke verdien av fri avis og telefon eller naturalytelser.

Kommentar til årets statistikk

Gjennomsnittlig total lønnsvekst i privat sektor er 8,3 prosent, av dette utgjør AK (alders- og kvalifikasjonstillegg) 2,0 prosent og nivåøkning 6,3 prosent. Tilsvarende tall for statlig sektor er hhv. 5,4 prosent, 0,7 prosent og 4,7 prosent. I kommunal sektor er tallene hhv. 4,2 prosent, 1,3 prosent og 2,9 prosent.

Tallene for kommunal sektor må brukes med forsiktighet, siden antallet for de enkelte eksamenskullene er såpass lavt.

I tabell 2 og figur 2 gis en oversikt over den faktiske lønnsutviklingen de siste årene for yngre medlemmer ansatt i privat virksomhet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.