ARKIVNYHETER

NIF-opprør mot tilsynsflytting

Arbeids og administrasjonsdepartementet vil flytte tilsynsansvaret for sju landbaserte petroleumsvirksomheter fra DBE til det nye PT. Sivilingeniørene i DBE protesterer.

NIFs etatsforening i DBE har skrevet brev til Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen og ber dem beholde tilsynet av landanlegg hos DBE.

- Dette vil bare føre til uklare grensesnitt og ikke gi en enklere hverdag for den aktuelle industrien, mener Norske Sivilingeniørers Forening etatsforening i DBE.

Der er de overrasket over at dette forslaget i stortingsmeldingen om statlige tilsyn blir opprettholdt. Denne overføringen til PT er tidligere vurdert og forkastet. Etatsforeningen i DBE forstår ikke at saken på nytt er tatt opp.

Ikke utredet

Overføringen av disse landbaserte petroleumsvirksomhetene fra DBE til det nye PT synes ikke å være utredet faglig eller politisk, men snarere foretatt administrativt på departementsnivå.

Det kom heller ikke merknader til dette i de politiske forberedelsene i Stortinget. Derimot er det merknader til etablering av PT.

Der fremkommer det at etableringen kun bygger på en halvsides begrunnelse i meldingen. Dessuten er ikke de relevante fagmiljøene i direktoratet eller oljesektoren blitt rådspurt.

Bedre sikkerhet

For å bedre beslutningsgrunnlaget burde det vært utført en grundig utredning med reell høring blant de berørte parter og med alternative organisasjonsløsninger. Etatsforeningen mener at det burde utredes om det ville være mer rasjonelt å slå sammen PT og det nye Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Dette ville gi et sterkere og mer levedyktig sikkerhetsmiljø i Norge. Overføring av landbedrifter medfører nye og kompliserte grenseflater for PT, oppsplitting av eksisterende fagmiljø og dobbel kompetanseoppbygging - og bør utstå til slik utredning er utført.

Brevet fra NIFs etatsforening til Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen kan leses her.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.