NIF gratulerer

NIF gratulerer

85 år

Sivilingeniør

Arne Høy

Trondheim, 2. mai

Sivilingeniør

Olav Berg

Kolbotn, 3. mai

Sivilingeniør

Egil Reksten

Nesbru, 3. mai

75 år

Sivilingeniør

Einar Ege

Oslo, 3. mai

Sivilingeniør

Ragnar B. Høstmark

Høvik, 3. mai

Bergingeniør

Rolf Jomar Leistad

Trondheim, 5. mai

70 år

Sivilingeniør

Jostein Sigurd Berg

Stjørdal, 2. mai

60 år

Meteorolog

Svein M. Fikke

Eget firma

Lørenskog, 3. mai

50 år

Sjefingeniør

Stein Kotheim

Direktoratet for brann- og elsikkerhet,

Region Midt-Norge

Trondheim, 1. mai

Direktør

Penguin programmer

Helge M. Morsund

Kongsberg Defence & Aerospace AS

Kongsberg, 3. mai

Seksjonssjef

Anne Ma Sødahl Wessel

Norsk Hydro ASA

Sandvika, 4. mai

Partner

Paul Erdal

manag-E

Oslo, 4. mai

Les mer om: