NIF avblåser DNB-boikottOrdlyden i vedtaket fra telefonmøtet i NIFs Hovedstyre: