detalj fra Nidarosdomen - stillaser restaurering forvitring erosjon
Trondheim, Nidarosdomen.

Nidarosdomen digitaliseres