Sant og usant om vindkraft. Er egentlig vindkraft miljøvennlig?

Hva er sant om vindkraft? Sprer vindkraft mikroplast, og erstatter det egentlig kullkraft? Vi har sjekket de mest diskuterte punktene.

Sant og usant om vindkraft. Er egentlig vindkraft miljøvennlig?
Er norsk vindkraft egentlig miljøvennlig? Her fra Statkrafts anlegg på Fosen. Foto: Ole Martin Wold, Statkraft

TU har gjennomgått ni viktige påstander om vindkraft. Hva er riktig og hva er galt?