NHO vil ha ny IA-avtale

NHO vil ha ny IA-avtale
Kun delmålet om å holde eldre i arbeid var nådd da IA-avtalen ble evaluert tidligere i år. NHO vil likevel videreføre den. Bilde: /colourbox.com

Inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 for å snu en utvikling der stadig flere går ut av arbeidslivet og over på varige trygdeordninger.

IA-avtalen hadde tre delmål:

  1. 20 prosent reduksjon av sykefraværet i løpet av avtaleperioden.
  2. Tilsetting av langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
  3. Heving av den reelle pensjonerings-/avgangsalderen.

Avtalen ble inngått for en periode på vel fire år frem til 31. desember 2005. Ny avtale ble inngått med varighet fra 1. januar 2006 til 31. desember 2009.

Kilde: Fafo

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) kan ikke sies å ha vært en ubetinget suksess.

Ifølge en SINTEF-rapport fra juni er kun ett av de tre delmålene (se faktaboks) oppnådd; målet om at eldre skulle stå lenger i jobb.

Sykefraværet skulle også ned med 20 prosent, men resultatet viste kun 3,1 prosent nedgang.

Les saken: To av tre IA-mål ikke nådd

Vil videreføre

Det stopper ikke NHO fra å ville videreføre avtalen, som i utgangspunktet går ut 31. desember i år.

– Fra fjerde kvartal 2003 til fjerde kvartal 2008 sank sykefraværet i NHO-bedriftene med 25 prosent, og særlig sterkt i industrien, sier avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig til Finansavisen.

Tallene viser ifølge avisen imidlertid at hele fallet kom fra 2003 til 2004, da regelendringer gjorde at sykefraværet falt markant på generell basis.

Ineffektivt Nav

Teig mener at Nav har vært ineffektive under IA-perioden grunnet en stor reform.

– Likevel har IA-avtalen brutt trenden med at sykefraværet stiger når ledigheten synker. Vi har hatt rekordlav ledighet de siste årene, uten en tilsvarende økning i sykefraværet, sier hun.