SAMFERDSEL

NHO ber den nye regjeringen stimulere til mer biodrivstoff

NHO logistikk og transport ber den borgerlige regjeringen åpne opp for avgiftslette og insitamenter på miljøvennlig drivstoff til tungtrafikknæringen.
NHO logistikk og transport ber den borgerlige regjeringen åpne opp for avgiftslette og insitamenter på miljøvennlig drivstoff til tungtrafikknæringen. Bilde: Mari Gisvold Garathun

Biodrivstoff

Biodrivstoff er drivstoff som blir produsert av fornybart materiale, slik som planteoljer, sukker eller avfall.

Den teknologiske fordelen med biodrivstoff er at det ligner på fossilt drivstoff og kan derfor brukes i mange av dagens motorer og maskiner.

Frem til 2011 var det avgiftsfritak på bruk av biodiesel.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 vedtok flertallet fra regjeringspartiene at fritaket for skulle fases ut i løpet av to år, slik at avgiften skulle være den samme som for vanlig diesel fra 2011.

I et brev til de borgerlige partiene ber NHO logistikk og transport partiene åpne opp for forutsigbar avgiftslettelse for biogass, naturgass og biodiesel.

De håper et regjeringsskifte vil gi insitamenter for økt bruk av biodrivstoff hos tungtransportnæringen.

Avhengige av avgiftslette

I dag står tungtransporten på norske veier for omlag 40 prosent av utslippene.

Erling Sæther, administrerende direktør i NHO logistikk og transport, sier bransjen ønsker å redusere utslippene, men er avhengige av politiske insentiver for å komme i gang.

– Vi er avhengige av avgiftslette i en periode tilstrekkelig til at vi får introdusert innovasjon og utprøving til tunge kjøretøy i større skala, sier Sæther.

Han forteller at næringen var godt i gang med å legge om store deler av dieselbilene til biodieselbiler i 2009, men at regjeringens la til avgiftsøkning på drivstoffet stoppet det helt opp.

– Det satte en effektiv stopper for all innovasjon på miljøfronten for tungtransportbransjen, en sektor som kan bidra vesentlig til utslippsreduksjoner, sier Sæther.

Les også: Vil dempe motorbråk med plastkompositt

Investeringshjelp

Utenom avgiftslette, sier Sæther næringen er avhengig av hjelpe fra Transnova, Enova eller NOx-fondet, for å settes i stand til å støtte større bio-prosjekter. Også dette ber han den nye regjeringen se på.

– Lastebilselskapene trenger hjelp til å investere i motorer som kan gå på gass. Denne type motor koster 20 prosent mer enn en vanlig dieselmotor, sier han.

Sæther viser til at en bil på biogass reduserer CO2-utslippet med 70 prosent, og at en bil på naturgass reduserer utslippet med 20 prosent sammenliknet med diesel eller bensin.

Næringen positiv

Sæther får støtte av Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef i Schenker.

– Vi var i sin tid veldig positive til bruken av biodiesel, frem til avgiftsendringen, sier han.

Spurkeland tror bransjen som helhet vil være positive, og ta i bruk miljøvennlig drivstoff dersom kostnadene ved det blir lavere.

– Om det blir tilrettelagt på en god måte fra staten er det veldig positivt, sier han.

Les også:

Før tok det uker å lage biodrivstoff av trær. Nå er det gjort på timer

Koker trær på 1500 grader for å lage flydrivstoff

Tror på biodrivstoff-boom i skipsfarten