NFA-ekspert går for fabrikken i lomma

Foreningens ekspert innen Industriell IT, Helge Mordt, tar pulsen på fagområdet.

NFA-ekspert går for fabrikken i lomma
Med fabrikken i lomma viskes grensene ut.

Helge Mordt

I denne utgaven sitter dr. ing. Helge Mordt på intervjubenken. Han er en av Prediktors tre gründere og sitter i styret i selskapet.  I tillegg er Mordt tilknyttet Høgskolen i Østfold, der han har en stilling som studieleder ved Avdeling for ingeniør og realfag innenfor fagområdet industrielle styringssystemer.

Mordt er fra Fredrikstad og har utdanning fra NTNU teknisk kybernetikk, siv. ing. i 1980 og dr. ing. i 1991.

Prediktor AS ble startet i 1995 og leverer løsninger innenfor sanntidsdatainnsamling, analyse og rapportering. Selskapet er et av Norges fremste fagmiljøer innenfor OPC. De deltar også aktivt innenfor OPC Foundation. De var en av de første bedriftene i Norge som ble medlem av OPC Foundation i 1997.

Selskapet lager og leverer også avanserte MES-løsninger (Manufacturing Execution System) til industrien.

Tekst: Tom Kristian Venger, NFA

Mordt er seniorkonsulent hos Prediktor AS og er tilknyttet Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniør- og realfag.

Hva er sentralt i ditt ekspertområde nå?

Bruk av mobile plattformer inn mot prosesstyring. Bruk av smarttelefon eller lesebrett er i full far på vei inn som et aktivt kommunikasjonsmiddel innenfor prosesstyring.

Slagordet er ”fabrikken i lomma”.

Hva er trendene i markedet?

Sammen med smarttelefon og lesebrett skal OPC UA (Universal Architecture ) inn som en felles kommunikasjonsplattform innenfor prosesskontrollsystemer. OPC UA er kompatibel på tvers av plattformer og fungerer derfor like godt for embedded-løsninger som bedriftsapplikasjoner.

Man kan også innføre informasjonsmodeller slik at man enkelt kan finne målrettet informasjon. OPC UA kan derfor bli et sentralt element i industribedrifters IT-strategier.

OPC UA vil gjøre det mulig for en mobiltelefon å for eksempel kommunisere direkte med en frekvensomformer.

Les også: OPC UA forenkler integrasjonen

Hva er de største utfordringene?

De største utfordringene er sikkerhet og å unngå at systemet blir hacket.  Finansnæringen har til en viss grad løst dette, men det er alltid en risiko at uvedkommende får adgang til systemet. Utfordringen er ikke ny ettersom enhver åpen kommunikasjonsløsning har denne risikoen. Spørsmålet er hvor enkelt det er.

Hvordan løses disse utfordringene?

 

Sikkerhet er mulig å løse. Finansnæringen har gjort det, og det kan også gjøres innenfor prosesskontroll. For eksempel er bank-ID i dag en akseptert identifikasjonsmetode og nøkkel til kryptering. Tilsvarende teknologi vil være enkelt å innføre i forbindelse med kommunikasjon mellom mobile plattformer og styringssystemer. Hvilken teknologi som anvendes for å sikre systemet vil være avhengig av hvordan systemet skal brukes, om det er lokalt eller globalt. Lokalt kan en bruke enklere teknikker som for eksempel utstyrets MAC-adresse (Media Access Control) som en identifikator.

Hvordan er tilbakebetalingen (Return On Investment)?

Grenseløs kommunikasjon reduserer behovet for fysisk forflytting og tilstedeværelse av personell. Dette medfører at kostnader og tid spares med hensyn på reiser og fysisk tilstedeværelse. Eksperter forklarer at man gjennom grenseløs kommunikasjon vil ha en global tilgjengelighet på personell. Problemer med en prosess i Norge kan løses fra et hotellrom i Sydney ved bruk av denne teknologien.

Fabrikken i lomma gir mulighet for å kunne redusere bemanningen ettersom man ikke er avhengig av at kontrollrommet til enhver tid er bemannet. Operatøren kan ta med seg «kontrollrommet» i lomma når det gjøres inspeksjon og kontroll på anlegget. 

Tid er penger, som det heter, og reduksjon av tidsfaktoren er innsparing.