Nettselskapene er ikke rigget for å gi strøm til den grønne industribølgen: – Pågangen er enorm nå

Elektrifiseringen treffer kysten med full styrke. Men nettselskapene mener reglene hindrer dem i å bygge nytt nett tidsnok.

Nettselskapene er ikke rigget for å gi strøm til den grønne industribølgen: – Pågangen er enorm nå
Landbasert oppdrett er en ny type kraftkrevende industri ute ved kysten, der kraftnettet gjerne er svakt. Sammen med elektriske skip og båter, datasentre, hydrogenproduksjon og elektrifisering av eksisterende industri, vil det kreve mye nytt nett. Foto: Privat

– Elektriske båter, ferger, oljeinstallasjoner, datasentre, batterifabrikker, oppdrett på land og gartnerier. Nå kommer det for fullt her, sier nettsjef Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.