Nettportal kutter papir

Nettportal kutter papir
Redskap: Portalen Altinn er redskap nummer én for å redusere skjemaveldet for norsk næringsliv. Bilde: Colourbox

Dette er den nest største nedgangen siden målingene startet i 1998. Hensikten er å frigjøre tid til økt produksjon og verdiskaping.

Selvangivelsen

Mye av nedgangen henger sammen med at store deler av selvangivelsen for næringsdrivende var forhåndsutfylt for første gang i fjor, melder Nærings- og handelsdepartementet.

Det førte til at næringsdrivende brukte betydelig mindre tid (194 årsverk) på selvangivelsen.

Altinn

Denne tjenesten tilbys elektronisk gjennom nettportalen Altinn, som dermed er redskap nummer én for å redusere skjemaveldet.

Totalt er papirbelastningen for næringslivet redusert med 1308 årsverk siden forenklingsarbeidet tok til i 1998, ifølge tall fra Oppgaveregisteret.

Les mer om: