ARKIVNYHETER

- Nettleien vil kunne øke

SKUFFET: -  Vi i frykter at vi vil kunne komme på etterskudd med nettinvesteringer som har betydning for ny fornybar kraftproduksjon, sier Auke Lont.
SKUFFET: - Vi i frykter at vi vil kunne komme på etterskudd med nettinvesteringer som har betydning for ny fornybar kraftproduksjon, sier Auke Lont. Bilde: Jannicke Nilsen

I mars søkte Statnett om en tilførsel på fire milliarder kroner i 2010, for å bedre kunne håndtere de store investeringene selskapet står overfor. I forrige uke la Statnett-sjefen, Auke Lont, fram selskapets store nettutviklingsplan. Her anslår selskapet at det vil bli behov for å investere mellom 20 - og 45 milliarder kroner i nettet de neste tiår, for å bidra til økt forsyningssikkerhet og legge til rette for store mengder ny fornybar kraftproduksjon.

I statsbudsjettet for 2010 skriver regjeringen at nettinvesteringene er et viktig bidrag i regjeringens satsing på fornybar energi. Regjeringen mener derimot at det ikke er behov for å tilføre foretaket økt egenkapital.

" Statnett har i dag god kredittrating og god tilgang til kreditt. Selv om lånekostnadene kan gå noe opp som følge av investeringene, vil foretaket kunne lånefinansiere de planlagte investeringene."

- Allerede på etterskudd

Dette synet deler ikke Statnetts konsernsjef, Auke Lont:

- Statnetts vurdering er at behovet for egenkapital er til stede og at eiers beslutning vil kunne få konsekvenser for tempoet i investeringene i årene som kommer. Dette skal ikke berøre investeringer som har betydning for sikkerheten for strømlevering, som vil ha høyeste prioritet. Men vi frykter at vi vil kunne komme på etterskudd med nettinvesteringer som har betydning for ny fornybar kraftproduksjon. I enkelte områder er vi allerede på etterskudd med slike nettinvesteringer, sier Statnetts konsernsjef Auke Lont i en pressemelding.

Han mener at regjeringen med dette uttrykker aksept for at lånekostnadene og nettleien vil kunne øke.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.