Nettet mindre skadd enn ventet

Nettet mindre skadd enn ventet
TILBAKE: Nettrafikken ser ut til å være tilbake på normalen til tross store ødeleggelser etter jordskjelvet i Japan. Bilde: AP

«Hvorfor har vi ikke sett større konsekvenser på internasjonal internettrafikk etter et så utrolig ødeleggende jordskjelv? Vi vet ikke», spør teknologidirektør James Cowie i internettmonitoreringsbyrået Renesys i denne bloggen.

En analyse fra Renesys viser at internettinfrastrukturen i det katastroferammede landet har stått imot både jordskjelvet og den påfølgende tsunamien overraskende godt.

De fleste websider er oppe og står igjen, og nettet som helhet ser ut til å være i stand til å støtte kritiske kommunikasjonsfunksjoner, skriver Cowie i bloggen.

Raskt oppe igjen

Umiddelbart etter skjelvet, forsvant rundt 100 av Japans cirka 6000 såkalte nettverkprefikser fra nettet.

Slike nettverksprefikser danner de tre første bitene i en IP-adresse (IPv4), og forteller hvor skillet mellom nettverks- og maskindelen i adressen er. Alle maskiner som er koblet sammen i samme nettverk har lik nettverksdel.

Bare få timer senere begynte de samme prefiksene, til ekspertenes overraskelse, å dukke opp igjen på globale oversikter.

Internettrafikken til og fra Japan falt med rundt 25 Gbit/s like etter skjelvet, men også denne fant tilbake til normalnivået kun få timer senere.

Trafikken ved internetthub-en JPNAP service ser i tillegg ut kun å ha senket seg med 10 prosent siden skjelvet fredag, ifølge Renesys.

Få kabelbrudd

Da Taiwan opplevde et kraftig jordskjelv i 2006, røk flere viktige kommunikasjonskabler samtidig.

Det ser ikke ut til å være tilfelle denne gangen, og kan hjelpe til å forklare hvorfor den japanske nettrafikken tilsynelatende er bortimot uskadd, heter det på Renesys-bloggen.

Bruddene som er registrert, knytter seg til to deler av EAC-kabelsystemet til Pacnet , som skal kunne drifte 1.92 terabit/s mellom stillehavslandene.

Disse bruddene har gitt konsekvenser ved nettverk i Japan, Filippinene og Hong Kong. Det er også rapportert om skader på deler av kabelsystemet mellom USA og Asia, der to kabler skal være ute av drift

Godt ingeniørarbeid

Dette kan gi problemer på sikt, men Renesys-teknologidirektøren gir Japans nettstrategi gode skussmål:

– Det er tydelig at nettinfrastrukturen har overlevd denne hendelsen bedre enn noen kunne forventet. Ingeniørene som konstruerte Japans internett forsøkte å bygge et tett sammevevd nett med mange forgreininger til både inn- og utland.

– Dette arbeidet ser ut til å ha tillatt internett å gjøre det det gjør best: Rute trafikken rundt katastrofale skader og holde dataflyten gående, tross fryktelig kaos og usikkerhet, skriver James Cowie.

Les mer om: