KRAFT

Nett stopper småkraft

SPRENGT: Volda kommune har ikke kapasitet til å etablere mer småkraft før nettet er bedre, mener NVE.
SPRENGT: Volda kommune har ikke kapasitet til å etablere mer småkraft før nettet er bedre, mener NVE. Bilde: Trond Gram

NVE har gjort en vurdering av nettkapasiteten på regional- og sentralnettnivå og muligheten for innmating av ny kraft. I mange kommuner er det ikke kapasitet på disse nettnivåene, som er nesten fult utnyttet, skriver NVE i en pressemelding.

Full gjennomgang

Det er derfor i svært liten grad mulig å knytte til ny kraftproduksjon før kapasiteten blir økt.

-Som et ledd i NVEs prioritering av saker har vi derfor valgt å ikke ta i mot søknader om småkraftverk i disse områdene før forholdene har endret seg, sier avdelingsdirektør Rune Flatby.

I første omgang er det ca. 25 saker som ble sendt inn første halvår 2008 som blir utsatt. NVE vil gjøre en tilsvarende gjennomgang av andre saker fra siste del av 2008 og hele 2009 i løpet av neste år.

Vestlandet rammet

De fleste sakene som blir utsatt er på Vestlandet i strekket Møre til Hordaland. Sentralnettet mellom Aurland og Ørskog har ikke kapasitet til mer produksjon utover kraftverk som fikk konsesjon før 1.4.2009. Dette gjelder blant annet kommunene Volda, Vanylven, Stranda, Ørsta, Flora, Vik, Luster og Fjaler.

En ny 420 kV kraftledning mellom Ørskog og Sogndal vil øke kapasiteten i området. I enkelte områder, som mellom anna Luster kommune, vil det i tillegg kunne bli behov for ytterligere nettforsterkning for å gi plass til ny produksjon.

I BKK-området og Indre Hardanger er det i dag bare i de ytre kystkommunene, inkludert Bergen, at det er ledig kapasitet for ny småkraft. Det er særskilt transformatorkapasiteten som er pressa, skriver NVE.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.