ARBEIDSLIV

Nesten hver femte arkitekt er nå uten jobb

Private byggeprosjekter har forsvunnet, kommunale prosjekter er i stor grad utsatt. Nå er nesten hver femte arkitekt uten jobb. Også rådgivende ingeniører merker koronapandemien, ordrereservene minsker og forverring er ventet.

MMW mistet oppdrag, men i stedet for å permittere valgte de å sate på utvikling. Resultatet ble et patentert midlertidig krisesykehus, basert på konteinere.
MMW mistet oppdrag, men i stedet for å permittere valgte de å sate på utvikling. Resultatet ble et patentert midlertidig krisesykehus, basert på konteinere. Illustrasjon: MMW arkitekter

Det er nå 697 ledige arkitekter, av disse er 250 helt ledige, 427 er delvis ledige, i tillegg kommer 30 ledige landskapsarkitekter. Normalsituasjonen for arkitekter har de siste årene ligger på en ledighet rett over 100, koronapandemien har ført til nesten en syvdobling.