Nesten hver femte arkitekt er nå uten jobb

Private byggeprosjekter har forsvunnet, kommunale prosjekter er i stor grad utsatt. Nå er nesten hver femte arkitekt uten jobb. Også rådgivende ingeniører merker koronapandemien, ordrereservene minsker og forverring er ventet.

Nesten hver femte arkitekt er nå uten jobb
MMW mistet oppdrag, men i stedet for å permittere valgte de å sate på utvikling. Resultatet ble et patentert midlertidig krisesykehus, basert på konteinere. Illustrasjon: MMW arkitekter

Det er nå 697 ledige arkitekter, av disse er 250 helt ledige, 427 er delvis ledige, i tillegg kommer 30 ledige landskapsarkitekter. Normalsituasjonen for arkitekter har de siste årene ligger på en ledighet rett over 100, koronapandemien har ført til nesten en syvdobling.