NYHETER

Nesten full høyde over høyfjellet

En velkjent situasjon på E 134: En bil på veg ut av Svandalsflonatunnelen passerer et utenlandsk vogntog som ligger helt ute mot midtlinjen. Når tunnelene er utvidet vil dette forhåpentligvis ikke forekomme så ofte.
En velkjent situasjon på E 134: En bil på veg ut av Svandalsflonatunnelen passerer et utenlandsk vogntog som ligger helt ute mot midtlinjen. Når tunnelene er utvidet vil dette forhåpentligvis ikke forekomme så ofte. Bilde: Kai-Inge Melkeraaen
Jarle Skoglund
14. feb. 2006 - 11:19

Røldals-, Svandalsflona- og Haukelitunnelen er henholdsvis 4 663, 1 056 og 5 688 meter lange. De skal utvides i høyden til 4,2 meter. I dag er den frie høyden 4,1 meter. En økning på 10 cm kan virke ubetydelig, men i realiteten dreier det seg om mer. De tre tunnelene mangler sikkerhetsmarginen på 13 cm som finnes i de fleste andre norske tunneler. Denne sikkerhetsmarginen er tatt med i utvidelsen. Det betyr at høyden under hengen økes med 23 cm. Dermed oppnår Vegvesenet en sikkerhetsgevinst i tillegg til tunnelutvidelsen.Mye billigere enn utstrossing

Likevel kunne det vært nærliggende å gå mer drastisk til verks når man først setter i gang et så omfattende prosjekt som å utvide stamvegtunneler på høyfjellet. Vegvesenet har imidlertid gode grunner for å stoppe på 4,2. Det er ikke snakk om utstrossing - utvidelsen vil skje ved at knøler i hengen blir sprengt eller pigget bort. Dette hadde ikke vært tilstrekkelig hvis man skulle utvide til maksimalt profil, som er 4,5 meter. Da hadde en svært kostbar utstrossing vært eneste mulighet. Dessuten er de 10 centimetrene viktige for lastebilnæringen.

- Vi hadde ønsket oss en høyde på 4,3 eller 4,35 meter i disse tunnelene, men 4,2 er fullt akseptabelt. Nesten 95 % av alle lastebiler kan kjøre gjennom en tunnel med fri høyde på 4,2 meter. 4,5 er det stort sett bare spesialtransporter som har behov for, sier adm. dir. Gunnar Apeland i Norges Lastebileierforbund.

Utvidelsene av tunnelene på E 134 vil gi en betydelig sikkerhetsgevinst. Det har oppstått mange farlige situasjoner på denne vegen fordi sjåfører av høye kjøretøyer har trukket mot midten for å få tilstrekkelig høyde under hengen.Vanskelig trafikkavvikling

Oppdraget som snart sendes ut omfatter også utskifting av en del av PE-skummet i de tre tunnelene og brannsikring av nytt og gammelt PE-skum. Det samme skal gjøres i Austmannalitunnelen (903 meter) og Hordatunnelen (475 meter) som begge inngår i E 134. Disse har allerede en fri høyde på 4,2 meter. Videre skal det elektriske anlegget og belysnings- og trafikkstyringsanlegget skiftes ut i de tre tunnelene som skal utvides. I disse skal man også reparere skader i bærelag, dekke og portaler.

Trafikkavviklingen i anleggsperioden blir en utfordring både for byggherre og entreprenør. De gamle vegene rundt Svandalsflona- og Haukelitunnelen er gode nok til at mindre kjøretøyer kan bruke dem uten noen restriksjoner. Rundt Røldalstunnelen er gammelvegen så smal at trafikken må avvikles med kolonnekjøring eller timekjøring, d v s at bilene går nordover og sørover annenhver time. Større kjøretøyer må gå gjennom tunnelene. Det kan bare skje på bestemte tider av døgnet når tunnelarbeidet innstilles.Helt ferdig i 2007

En slik trafikkavvikling er bare mulig når det er bart. Tunnelarbeidet vil derfor bare pågå i sommerhalvåret. Prosjektleder Odd Sæverås regner ikke med at alle tunnelene blir helt ferdige i år, men i løpet av 2007 skal alt arbeid avsluttes.

Alle de fem tunnelene som omfattes av dette oppdraget ligger i Hordaland fylke. Ytterligere to tunneler inngår i høyfjellstrekningen på E 134: Den 1 272 meter lange Seljestadtunnelen i Hordaland og den 1 643 meter lange Vågslitunnelen i Telemark. Utvidelse og oppgradering av disse tunnelene er satt ut tidligere og vil bli avsluttet i nær framtid.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.