Nest verst på klimagasser

Det er like mye som de søkte om, og mengden tilsvarer om lag halvparten av CO2-utslippene fra Norges samlede bilpark. Sammen med de planlagte gasskraftverkene på Kårstø og Kollsnes betyr dette at Norges utslipp ender 32 prosent over forpliktelsene fra Kyoto-avtalen. Bare USA har større sprik mellom forpliktelser og forventede utslipp.

Industrikraft har fått tillatelse til å slippe ut 370 tonn NOx, mens de søkte om 1860 tonn. SFT krever at selskapet må legge til rette for å utnytte varmen fra anlegget fullt ut.

(hkn)

Les mer om: