Nest siste bybanejobb til Svein Boasson

Nest siste bybanejobb til Svein Boasson
Bybanen skal legges gjennom østre Nesttunveien. Jobben utføres av Svein Boasson for 22,361 millioner kroner. Bilde: Anders Haakonsen

Grunnarbeidet for andre byggetrinn på Bybanen er delt i seks entrepriser. Tidligere er fire kontrakter underskrevet. Mesta og NCC fikk to hver. Svein Boasson skriver kontrakt med byggherren i slutten av februar. Den 6. og siste grunnentreprisen lyses ut senere. Det gjør også elektroentrepriser og skinnelegging.

Den 5. entreprisen gjelder strekningen mellom holdeplassene Nesttun Terminal til Nesttun Sentrum. Her skal det utføres grunnarbeid for fastspor. Bybanens trasé går i Østre Nesttunveien. Den er gågate i dag, og det skal den fortsette å være. Trikkene skal gå i langsom fart gjennom gata.

Oppdraget omfatter også riving av et lokk over Nesttunelven, og bygging av utkraget fortau langs Nesttunveien der lokket ligger nå. Videre skal kabler og ledninger legges om, og det skal støpes fundamenter for holdeplassen Nesttun Sentrum. Svein Boasson skal også bygge om holdeplassen Nesttun Terminal og vegsystemet rundt den.

Jobben må være fullført i mars neste år. Sommeren året etter blir Bybanen forlenget fra Nesttun Terminal til Rådal. Den nye strekningen blir 3,6 km lang og omfatter 5 holdeplasser.

Les mer om: