Nemko satser på olje og gass

ANTENNETEST: Nemko har i dag de største og mest moderne laboratorier for test av elektromagnetisk kompatibilitet i Norge. Her testes en antenne for maritimt bruk i ett av deres nye EMC-kammere. (Bilde: Nemko)
VEKST: Administrerende direktør Ketil Stokke-Johnsen hos Nemko budsjetterer for vekst til tross for vanskelige tider. Antall ansatte i Norge er økt fra 120 til 150 i løpet av halvannet år. Totalt har Nemko 500 ansatte verden over. (Bilde: Finn Halvorsen)
OLJE OG GASS: Berit Bieker er leder for Nemkos olje- og gassteam som teller 12 ansatte. (Bilde: Finn Halvorsen)
(Bilde: Finn Halvorsen)
TETT ELLER LEKK: Etter å ha gjennomgått en test av denne typen, får du svaret. (Bilde: Nemko)
  • Industri

Tidligere var Nemko mest kjent for sitt N-merke på ulike typer installasjonsutstyr. Etter hvert har de utvidet sitt virksomhetsområde til å gjelde de fleste målbare størrelser på elektrisk utstyr.

– Vi må hele tiden tilpasse oss markedets etterspørsel. Norge har en svært sterk industrivirksomhet rettet mot olje- og gassutvinning. Det har ført til økt oppdragsmengde for oss. Vi har derfor investert betydelige beløp i våre testlaboratorier, sier Berit Bieker, som leder Nemkos olje- og gassteam.

Det betyr at de har utvidet og modernisert kapasiteten på EMC-test (elektromagnetisk kompatibilitet), blant annet med et nytt ekkofritt kammer.

Videre har de også etablert et helt nytt miljølaboratorium som tester et stort spekter parametere.

Simulerer ekstreme miljøbelastninger

Etter disse kompletterende investeringene har Nemko ett av de største miljølaboratoriene i Norden.

Produkter som fremstilles med tanke på at de skal kunne fungere og benyttes i en bestemt type miljø må utsettes for bestemte påkjenninger.

Det kan være f.eks. ekstrem varme eller kulde, fuktighet, høyde, vibrasjoner, rystelser, fysiske effekter, samt inntrengingsgrad av støv, partikler eller vann. Nemko utfører mange ulike miljøtester som muliggjør en solid kvalitetssikring av ulike produkter. De kan til enhver tid sørge for at produktet følger gjeldende forskrifter og krav.

Nemko har investert i en rekke klimakammer, samt to nye vibratorer. De kan også levere fullstendig akkrediterte rapporter for maritimt utstyr og brannvarslingsutstyr.

Komplett tilbud

Administrerende direktør Ketil Stokke-Johnsen sier at det ikke lenger er nok å utføre en enkelt test.

– Kundene etterspør i større grad en totalleveranse. Vi går inn som rådgivere for våre kunder på et tidlig stadium i produktutviklingen. Jo tettere kontakt vi har med kundene, jo kortere vei får de fra prototyp til ferdig testet og sertifisert utstyr, sier han.

Outsourcing

Selv i økonomiske krisetider budsjetterer Nemko for vekst.

– Vi opplever en større andel outsourcing enn tidligere. Vi får en del oppdrag som kundene tradisjonelt utførte selv. Dessuten tar vi markedsandeler fra konkurrentene, sier Stokke-Johnsen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå