OLJE OG GASS

Nekter å krympe på sokkelen

Helge Lund vil fortsatt være stor i Norge.
Helge Lund vil fortsatt være stor i Norge. Bilde: Scanpix

Statoil produserer om lag 1,5 millioner fat oljeenheter per dag på norsk sokkel. Ifølge konsernsjef Helge Lund skal selskapet produsere like mye i ti år framover.

– Vi har nok ressurser på plass til å holde dagens produksjon på norsk sokkel til 2020. Dette krever ikke åpning av nye områder. Men vi tror ikke vi kan bli større enn det, sier Lund. Han understreker at det blir svært krevende å oppnå selskapets produksjonsmål.

Vokser ute

Statoil har i år et mål om å produsere opptil 1,975 fat om dagen i Norge og internasjonalt. Frem til 2012 er målet å få en produksjon på 2,1-2,2 millioner fat.

– Flere nye prosjekter vil etter planen komme i drift i 2010, med oppstart planlagt mot slutten av året. Både Morvin, Gjøa, Vega/Vega Sør og Leismer Demo er planlagt satt i drift i fjerde kvartal. Produksjonskapasiteten for olje og gass forventes derfor å bli betydelig høyere mot slutten av året sammenlignet med produksjonsprognosen for året som helhet, sier Lund.

Leter mest ute

Statoil skal i år bruke 2,3 milliarder dollar på leting. Rundt 50 brønner skal bores, 20 av dem på norsk sokkel.

Selskapets egenproduksjon utenfor Norge passerte i fjor 500.000 fat oljeenheter daglig.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.