DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Neida, Statens vegvesen har ikke noe ansvar hvis dårlig vei skader bilen din

Samferdselsministeren har ingen planer om å utvide veieierens erstatningsansvar for materielle skader.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Colourbox
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
18. mars 2020 - 09:00

Hvert år er det det mange bilister som får skade på bilen grunnet dårlig kvalitet på veiene eller mangelfullt vedlikehold. Vil statsråden sørge for at Statens vegvesen tar ansvar når dårlig kvalitet på riksveier medfører skade på kjøretøy? Dette skriftlige spørsmålet stilte Fremskrittspartiets Morten Stordalen til samferdselsministeren.

Men Knut Arild Hareide har ingen planer om å endre praksisen på dette.

I sitt svar viser han til vegtrafikkloven § 3 første ledd, som sier følgende: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

– Etter gjeldende norsk erstatningsrett har Statens vegvesen som oppdragsgiver ikke erstatningsansvar for skader som oppdragstaker/driftsentreprenør direkte eller indirekte påfører tredjeperson under utførelsen eller eventuell mangelfull utførelse av sitt kontraktsansvar. Statens vegvesen identifiseres i slike tilfeller ikke med entreprenør på samme måte som en arbeidsgiver identifiseres med sine arbeidstakere, hvor skadeerstatningslovens bestemmelse om arbeidsgivers erstatningsansvar kan komme til anvendelse, skriver samferdselsministsreren .

I svaret heter det at Staten som eier av landets riksveier, og private driftsentreprenører av veiene, har etter norsk erstatningsrett ikke noe objektivt ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av bruken av veien.

Veiene stilles til trafikantenes disposisjon slik de til enhver tid fremstår, og ferdsel skjer på eget ansvar, jf. vegtrafikkloven § 3 første ledd.

Hensynene som ligger bak de erstatningsrettslige reglene på dette området, er blant annet at et objektivt ansvar for veieier og/eller driftsentreprenøren vil kunne ha konsekvenser for trafikksikkerheten, ved at det stilles lavere krav til trafikantens aktsomhet.

Videre er det påregnelig at et utvidet ansvar for veieier eller driftsentreprenør ville gått på bekostning av de offentlige midlene som brukes til drift og vedlikehold av veiene, eller eventuelt andre tiltak som finansieres med offentlige midler.

– Endringer i erstatningsreglene som gjelder på dette området ville krevd en egen regulering i lov. Alt i alt mener jeg at kravene til aktsomhet etter veitrafikkloven er riktige og at det ikke vil være en god løsning å utvide veieiers erstatningsansvar for materielle skader som inntrer ved ferdsel på de offentlige veiene, heter det i svaret fra samferdselsministeren.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.