MOTOR

Nei til lyntog

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete, 29. mars 2007
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete, 29. mars 2007 Bilde: Mona Strande

– Det vil uansett ikke bli lagt opp til å bygge høyhastighets jernbanelinjer i dagsone gjennom nasjonalparker. Kryssing av Hardangervidda med jernbane i åpen dagløsning er derfor uansett lite aktuelt, sier Navarsete (Sp) til ANB.

Klart neste år

Vinterlige værforhold og hensynet til vilt er andre forhold som taler mot et slikt prosjekt.

Alternative løsninger kan være å legge jernbanelinja i tunnel under eller i en bue rundt vidda.

– Området er vanskelig rent værmessig, og en jernbanelinje for høyhastighetstog vil fungere som en svært stor barriere for vilt. Hele banen må nemlig gjerdes inn, og blir derfor et stort naturinngrep, sier politisk rådgiver Erik Lahnstein.

Samferdselsdepartementet utreder nå mulighetene for høyhastighetstog på strekningene Oslo - Bergen, Oslo - Trondheim og Oslo - Göteborg. Saken skal være avgjort høsten 2008.

Høyhastighetstog vinner terreng

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.