BYGG

Nei til effektiv brannetterforskning

Faste brannetterforskningsgrupper har gitt stor oppklaringssuksess. Politiet vil ha påbud, men direktoratet sier nei.
Faste brannetterforskningsgrupper har gitt stor oppklaringssuksess. Politiet vil ha påbud, men direktoratet sier nei. Bilde: NMU
Joachim Seehusen
12. okt. 2009 - 14:04

I 2005 startet forsøksordningen i Vestfold, Vest-Oppland og Midt-Hålogaland politidistrikter.

Det ble opprettet permanente etterforskningsgrupper som skulle benyttes etter en brann. I gruppene satt politi, brannvesen og det lokale eltilsyn.

Tydelig

Politiinspektør Geir Krogen ledet arbeidsgruppen som styrte forsøkene, og som i ettertid skrev sin anbefaling. Den var krystallklar:

– Vi var veldig klare på at dette må vi satse på, vi anbefalte at dette blir innført i alle politidistrikter, sier Krogen til Teknisk Ukeblad. Rapporten ble levert i juni 2008.

Nå har POD sagt nei til anbefalingene. Politidistriktene blir ikke pålagt å opprette permanente etterforskningsgrupper for brannsaker. De fikk beskjed 16. juli i år.Svolvær

– Våre erfaringer er udelt positive, sier Terje Pedersen, politiførstebetjent ved Svolvær politistasjon i Lofoten.

– I Svolvær har vi benyttet denne ordningen siden før 2000 og vi ser stor kvalitetsheving i etterforskningen. Vi klarer å avdekke reell brannårsak i flere tilfeller og vi kan i dag være trygge på at det vi konkluderer med er korrekt, sier Pedersen.

Til tross for at POD ikke vil påby ordningen går likevel Midt-Hålogaland videre.

– Ja, ja. Inntil noe annet blir bestemt går vi videre. Brannetterforskning er komplisert og det er viktig med erfaring og stabilitet over tid. Det har disse gruppene sikret, sier Pedersen.90 prosent oppklaring

– Oppklaringsprosenten vår har økt voldsomt og er nå oppe i over 90 prosent for branner. Tidligere var det ikke mange som ble oppklart, sier Terje Ottersen, politistasjonssjef i Gjøvik i Vestoppland politidistrikt.

Også der har samarbeidet pågått lenge før forsøkene startet i regi i av POD.

– Ja, vi fortsetter, det er det ingen tvil om, sier Ottersen.

– Det lokale eltilsynet har satt av en til to folk på heltid til dette arbeidet og gitt dem en fullt utstyrt bil, det er en stor hjelp. I tillegg har erfaringene våre ført til at brannvesenet slokker på en litt annen måte som ikke ødelegger åstedet på samme måte som tidligere. Dermed blir det lettere å finne årsaken.Etterlyser vilje

Også i Vestfold vekker faste etterforskningsgrupper begeistring.

– Vi er innstilt på å gå videre, men det må være vilje fra myndighetenes side, sier branningeniør Einar Flogeland i Vestfold Interkommunale Brannvesen.

– Du må ha erfaring for å etterforske en brann, det er ikke hensiktsmessig at det er tilfeldig hvem som blir tatt ut.Endret forskrift

Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) fortviler over Politidirektoratets holdning. DSB har startet arbeidet med å endre forskrifter for å bidra til bedre etterforskning.

– Ja, vi er skuffet, sier avdelingsleder Kari Jensen om PODs avgjørelse.

– Vi har forberedt endring i forskrifter for å sikre kompetente fagmiljøer som kan bistå politiet.

Jensen sier at DSB vil endre forskriftene selv om politiet nå har avslått samarbeidet. DSB ønsker med forskriftsendringen også å få brannveset il å samarbeide bedre.

– Det er 325 brannvesen i Norge, mange av dem er for små og har for få branner til å utvikle og vedlikeholde god nok fagkompetanse.Politimesterens ansvar

– Det er politimesteren som har ansvaret for den totale kriminalitetsbekjempelsen i sitt distrikt – herunder etterforskning av branner. Det er således opp til han/henne å organisere etterforskningen på den måte han finner hensiktsmessig, sier Harald Holmsen, fungerende sjef for seksjon for organisert kriminalitet i Politidirektoratet.

Holmsen forteller at det var en delt oppfatning i distriktene omkring opprettelsen av de foreslåtte brannetterforskningsgruppene, særlig med tanke på de store utfordringer det er å øremerke personell til å delta fast i en slik struktur.

– POD har i samråd med Riksadvokaten ikke funnet det formålstjenlig å pålegge politidistriktene å etablere felles distriktsvise etterforskningsgrupper. POD ser det ellers som positivt med slikt samarbeid med nevnte aktører der dette er praktisk og hensiktsmessig, men at dette er noe stedlig politimester må avgjøre, sier Holmsen.

Men denne frivilligheten har ikke Geir Krogen noen tro på.

– I praksis betyr det at det ikke skjer noe, sier han.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.