ENERGI

Nei til atomkraft som klimatiltak

Kjernekraftindustrien presser på for å få kreditter for å selge atomkraft som klimatiltak til land i den tredje verden. EU er splittet, mens Norge går klart imot.

Det brygger opp til atomstrid under de nært forestående Kyotoforhandlingene i Haag. Dette skriver Borghild Krokan i siste utgave av Cicerone.

Les mer om: