SAMFERDSEL

Nedprioriterer Mossevei

Kapasiteten på Mosseveien inn til Oslo er med hensikt holdt nede for å unngå kaos inne i hovedstaden.

- Vi er skeptiske til at trafikk fra Mosseveien og inn i gatenettet i det sentrale byområdet øker ut over dagens nivå. Dette er også lagt til grunn for planene for det nye veisystemet i Bjørvika. Vi frykter at en ny Mossevei med fire felter vil skape kaos i området, sier Gunnar Fitje i Vegdirektoratet.

Direktoratet mener at utforming og dimensjonering av en fremtidig Mossevei må utredes og planlegges med kapasitetsbalanse i forhold til det sentrale hovedveinettet, herunder Festningstunnelen og Ekebergtunnelen.

Flaskehalser

I arbeidsdokumentet «Byutredningen for Oslo og Akershus», som er en del av de lokale transportetatenes arbeid med Nasjonal Transportplan 2006-2015, anbefales det at fremtidig stamme i regionens hovedveinett blir E18 i vest, ring 3 og E18 Festningstunnelen gjennom Oslo, E6 i nordøst og E6 i sør.

Festningstunnelen og den planlagte Bjørvikatunnelen vil begrense mulig trafikkvekst på E18. På døgnbasis har Festningstunnelen i dag bare 20 prosent kapasitetsreserve. Får denne tunnelen for sterk trafikkvekst, vil belastningen gi konstant dårlig trafikkavvikling gjennom Oslo. Det er grunnen til at det ikke anbefales å bygge ut Mosseveien med større kapasitet enn i dag.

Gunnar Fitje innrømmer at håndtering av kapasiteten i og rundt Oslo gir store problemet. Vegdirektoratet prioriterer E6 som hovedvei sørfra, mens Mosseveien bør være som i dag. Han understreker at hele transportsystemet i Oslo må ses i sammenheng, ikke bare Bjørvika- og Mosseveitunnelen.

Ikke fulgt opp

Transportbrukernes fellesorganisasjon sier at trafikken øker mye mer enn prognosene som lå til grunn for planrammene. De kan derfor ikke lenger være veiledende for utbyggingsbehovet.

- Trafikkveksten øker lønnsomheten i prosjektene (når de bompengefinansieres). Lønnsomheten er også knyttet til innsparte transportkostnader for næringslivet. Derfor burde regjeringen prioritere veiinvesteringer, sier direktør Lars E. Haartveit i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon.

Oddsene er dårlige for økte bevilgninger. Veibudsjettet må økes med 1,7 milliarder kroner for 2004 dersom planene i Nasjonal Transportplan skal etterleves. Etter at Stortinget vedtok Nasjonal Transportplan for tre år siden, har ikke planene blitt fulgt opp i noen av de etterfølgende statsbudsjetter.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.