Nedgang i utslipp

  • nettarkiv

I 2005 og 2006 var det en svak nedgang i utslippene av klimagasser, slik at utslippene i 2006 var tilbake på nivået i 2000. Nedgangen skyldtes først og fremst redusert aktivitet i prosessindustrien og olje- og gassvirksomheten. Likevel lå utslippene nesten 8 prosent over utslippene i 1990. Dette viser tall fra det norske utslippsregnskapet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT). 13. mai 2008 publiseres foreløpige utslippstall for klimagasser for 2007. THa

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå