Nedgang i utslipp

  • nettarkiv

I 2005 og 2006 var det en svak nedgang i utslippene av klimagasser, slik at utslippene i 2006 var tilbake på nivået i 2000. Nedgangen skyldtes først og fremst redusert aktivitet i prosessindustrien og olje- og gassvirksomheten. Likevel lå utslippene nesten 8 prosent over utslippene i 1990. Dette viser tall fra det norske utslippsregnskapet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT). 13. mai 2008 publiseres foreløpige utslippstall for klimagasser for 2007. THa