ENERGI

Nedbørsrekorder i kø, men det fylte ikke vannmagasinene

De største nedbørsmengdene kom i lavlandet, mens vannkraftmagasinene ligger i høyden.

Sørlandet og store deler av Vestlandet har nå en stram kraftsituasjon, ifølge Statnett. De har bedt kraftselskapene følge nøye med på situasjonen.
Sørlandet og store deler av Vestlandet har nå en stram kraftsituasjon, ifølge Statnett. De har bedt kraftselskapene følge nøye med på situasjonen.

– Vi har målestasjoner ved kysten som viser over 50 millimeter nedbør, men i fjellet er det under 20 millimeter. Alt hjelper, men mesteparten av regnet har kommet i deler av vassdragene der vi har begrenset regulering. Vi hadde satt pris på om det var motsatt, sier Sverre Eikeland, divisjonsdirektør for operatørene i Agder Energi.