Nedbørsrekorder i kø, men det fylte ikke vannmagasinene

De største nedbørsmengdene kom i lavlandet, mens vannkraftmagasinene ligger i høyden.

Nedbørsrekorder i kø, men det fylte ikke vannmagasinene
Sørlandet og store deler av Vestlandet har nå en stram kraftsituasjon, ifølge Statnett. De har bedt kraftselskapene følge nøye med på situasjonen.

– Vi har målestasjoner ved kysten som viser over 50 millimeter nedbør, men i fjellet er det under 20 millimeter. Alt hjelper, men mesteparten av regnet har kommet i deler av vassdragene der vi har begrenset regulering. Vi hadde satt pris på om det var motsatt, sier Sverre Eikeland, divisjonsdirektør for operatørene i Agder Energi.