OLJE OG GASS

NCE Subsea i Bergen:
Landets største undervannsklynge

MER ENN VENTILER: Dette er et inntrekkingsverktøy for å kunne koble rør til undervannsmanifolder. Utsyret vedlikeholdes jevnlig på Ågotnes.
MER ENN VENTILER: Dette er et inntrekkingsverktøy for å kunne koble rør til undervannsmanifolder. Utsyret vedlikeholdes jevnlig på Ågotnes. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
8. sep. 2010 - 12:33

Bergen: Det sies at bergenserne er født med svømmehud mellom tærne fordi det regner så mye i det som er Vestlandets hovedstad. Men det var ikke derfor Norwegian Center of Expertise innen undervannsteknologi, NCE Subsea, ble lagt til Bergen. Det var de nær 150 forskjellige bedriftene som har undervannsaktiviteter som hovedbeskjeftigelse som la grunnlaget.

I 2006 tok 35 bedrifter initiativet til å etablere funksjonen. Nå har snart 100 selskaper knyttet seg til NCE Subsea for finansiell og faglig utvikling.

– Vår hovedaktivitet er knyttet opp mot selskaper som driver i driftsmarkedet mot modifikasjons- og vedlikeholdsoppgaver, forteller Trond Olsen daglig leder av NCE Subsea.De store er med

Selv om det er rundt 100 bedrifter som er medlemmer i NCE Subsea, er det tre store aktører som dominerer. Det er FMC Technologies, Aker Solutions og Statoils Tool Pool.

Andre viktige aktører er Framo Engineering, AGR og Roxar.

Sammen har de blant annet fått etablert en egen ingeniørutdanning ved Høgskolen i Bergen rettet mot Subsea.

Alle de første 48 ingeniørene, som gikk ut nå i sommer, har enten fått jobb eller studerer videre på en mastergrad.

LÆREMESTER: - Vi satser på å gi flest mulig en god opplæring, sier direktør Arne Riple i Aker Solutions Anders J. Steensen

På Sotra

Hovedaktivitetene innen undervannsteknologi pågår på Coast Center Base på Ågotnes på Sotra.

– Her finnes både testfasiliteter og verksteder for undervannsutstyr. Aker Solutions for eksempel holder på å doble kapasiteten, og flere andre leverandører gjør det samme, forteller Olsen.

Veksten innen klyngen har vært stor. Fra 2004 og fram til 2008 har omsetningen for medlemmene økt fra 3,6 milliarder kroner til 11,7 milliarder kroner. Antallet årsverk har i samme periode vokst fra 2500 til 4600. I en rapport utarbeidet av Econ Pöyri slås det fast at verdiskapingen i subsea-klyngen i Bergen er høyere enn i noen sammenlignbare industriklynger i Norge og Nord-Europa.

– Framtidsutsiktene for våre bedrifter er lyse. Behovet for undervannsutstyr og tjenester øker. sier Olsen.Delvis offentlig finansiert

Finansieringen av NCE Subsea er delvis gjennom regionale utviklingsmidler fra Innovasjon Norge, fra Hordaland fylkeskommune og fra medlemsbedriftene.

– Vi hjelper til med å finne prosjekter som er aktuelle for bidrag fra Norges Forskningsråd og andre statlige utviklingsprogrammer. Forutsetningen er at dette er prosjekter med flere deltakere, gjerne en leverandør, en bruker og en forskningsinstitusjon. For tiden har vi bidratt til å utarbeide søknader for over 250 millioner i nye prosjekter, forteller Olsen.

TO GENERASJONER: Kenneth Olsvik og Eivind Dykesteen ved en trekkbar flerfasemåler. Neste generasjons måler ses til venstre. Anders. J. Steensen

Roxar

Roxar er godt kjent for sine strømningsmålere, målere for sandproduksjon og målere for korrosjon. Selskapet er størst innen instrumentering av undervannsinstallasjoner og har en markedsandel på 50 prosent. I 2009 ble de kjøpt opp av den amerikanske industrigiganten Emerson og er i dag en sentral del i Emersons satsing mot undervannsinstrumentering. Hovedkontoret er i Stavanger. Roxar i Bergen er i hovedsak en videreføring av selskapet Fluenta som ble etablert i Bergen på 1980-tallet.

Et helt nytt produkt er en ny ventil for å injisere kjemikalier subsea. Ventilen som har en kapasitet på 300 liter per minutt er konstruert etter API-standarder og en pilotinstallasjon er planlagt i samarbeid med Statoil.450 målere

Roxar er ellers mest kjent for sine flerfasemålere og målere for våtgass. Nær 450 målere har forlatt bedriften som ligger i Solheimsviken. Målerne er trekkbare og kan skiftes ut mens de står på utstyret på havbunnen.

– Det viktigste er at målerne er pålitelige. Målerne må være feilfrie, derfor har vi så mye redundans som mulig. Beregnet MTBF (gjennomsnittlig tid mellom feil funksjon) er på 95 år. Vi har 135 år med akkumulert operasjon av vår målere. Hittil har vi hatt feil på fem komponenter, hvilket betyr at den virkelige MTBF er på 27 år. Å trekke og skifte en måler tok tre timer, forteller direktør Kenneth Olsvik.

I tillegg til subsea-instrumentering kan Roxar også levere nedihullsinstrumentering for trykk og temperatur.

– Vi ønsker å utvikle oss til å bli en one-stop-shop for subsea instrumentering, sier Olsvik.

PUMPESPESIALISTEN: Framo Enineering er de fremste på avanserte pumper for subsea bruk. Til venstre Arne Birger Olsen, og til høyre Nils Arne Sølvik. Anders J. Steensen

Framo Engineering

Verdens første undervannspumper ble levert av Framo Engineering til Statoils Lufeng prosjekt. Disse pumpene som sto på mer enn 300 meteres dybde fungerte i de 12 årene feltet ble utnyttet. Pumpene bruker Framos unike design med motroterende impellere for minimum vedlikehold. Siden de første leveransene i 1997 og fram til i dag, har Framo Engineering hatt en ledende posisjon som pumpeleverandør.

Men selskapet har flere bein å stå på. Det har også levert svivler til flytende produksjonsskip, og det er en stor leverandør av flerfasemålere både for plattformer og subsea-utrustning. En av de store fordelene Framo kan tilby er fjernovervåking av utstyret de leverer. Gjennom systemet FRIEND kan de sitte på Sandsli å overvåke alle pumper de har levert verden over.

Framo Engineering ble etablert av Frank Mohn AS i 1983. Formålet var å levere spesialutstyr til offshoreindustrien. Senere kom oljeserviceselskapet Schlumberger inn som medeier.

– Selv om vi alltid har klart oss bra på egen hånd er koblingen til Schlumberger en stor fordel. Det gir oss god tyngde inn mot de store oljeselskapene, forteller markedssjef Nils Arne Sølvik.

Framo har en rekke leveranser til utbygginger på store havdyp. Blant annet skal de levere utstyr til St. Malo-prosjektet i Mexicogolfen. Nylig fikk også bedriften en kontrakt med Statoil for å kunne kvalifisere deres våtgasskompressor for subsea-montasje. Denne er i disse dager under uttesting på produksjonsanlegget på Fusa.Marin Innovasjon

En helt annen bedrift er Marin Innovasjon. De utvikler avansert elektronikk til bruk subsea og nedihulls. Særlig gjelder i området for elektronikk som tåler høy trykk og temperatur. De har utviklet en motorkontroller for børsteløse direktedrevne motorer som kan tåle temperaturer på opp til 177 grader Celsius.

– Vi bygger elektronikken her basert på standardkomponenter etter MIL-spec og fra bilindustrien. Selve teknologien som brukes er en SiCa-teknologi som er mer robust enn den tradisjonelle elektronikken, forteller daglig leder og grunnlegger Geir Lasse Kaldestad.

Nær 80 prosent av omsetningen i Marin Innovasjon er rettet mot subsea-markedet. Det omfatter sensorer og tilstandsovervåkingssystemer.

– Vi retter oss mot systemer med som krever høyhastighetselektronikk for høye temperaturer. Sammen med våre kunder utvikler vi instrumentering og elektronikk og et grafisk grensesnitt for kontroll og overvåking av intelligente brønner. Blant annet har vi levert et geofysisk målesystem til bruk i Hongkong, forteller Kaldestad.

HØY TEMPERATUR: Geir Lasse Kaldestad og Lasse Fyhn med en høytemperatur motorkontroller for montasje nedi en oljebrønn. Anders J. Steensen

Aker Solutions – læreanstalten

Vedlikehold av verktøy for subsea-installasjoner er hovedbeskjeftigelsen til Aker Solutions på Ågotnes.

– Vi betjener Nordsjøen. Arbeidet består i installasjonsarbeid, mobilisering og demobilisering av verktøy, oppgraderinger og resertifisering av utstyr, forteller direktør Arne Riple.

Nærmere 170 undervanns brønnhoder, juletrær, betjenes fra Ågotnes. Rundt 120 personer arbeider på land med å prosjektere og gjennomføre oppdragene for Statoil I tillegg er det 120 personer som er ansatt offshore for å sørge for at jobbene blir gjort.

– Vi holder på med å bygge opp en stab for å kunne håndtere alle de små feltutbyggingene og oppkoblinger som Statoil planlegger, de såkalte Fast Track-prosjektene. Det ser ut til at vi ender opp med en organisasjon på mer enn 500 personer for å kunne møte framtidens marked, forteller Riple.

Aker Solutions har et nært samarbeid med Høgskolen i Bergen i forbindelse med utdanningen av subsea-ingeniører.

– Vi har 10 studenter fra hvert kull hver sommer. I tillegg har vi ansatt fem av dem som kom ut nå i sommer. Dessuten har vi til enhver tid nær 20 lærlinger hos oss. Opplæring og rekruttering innenfor vårt område har høy prioritet. Blant annet tok vi inn to fra Hammerfest for å kunne forberede subsea arbeidet på Goliat, forteller Riple.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.