NCC vil redusere arbeidsulykker med kunstig intelligens

Digitalisering, kameraer og kunstig intelligens skal hindre ulykker under byggekraner. Den svenske entreprenøren har gått sammen med Microsoft, Arrow electronics, Sigma og to svenske universiteter for å øke sikkerheten rundt tunge løft.

NCC vil redusere arbeidsulykker med kunstig intelligens
NCC Kamera AI-1

Byggeindustrien er blant de mest ulykkesutsatte næringene som finnes. Tre områder skiller seg ut med 90 prosent av alle alvorlige ulykker i bransjen. Det er tunge løft og kranarbeider, arbeider i høyden og områder der både personell og tunge kjøretøyer må dele på plassen står for nesten alle ulykker.