NCC leder kampen om Vangstunnelen

NCC leder kampen om Vangstunnelen
Vangstunnelen er markert med stiplet linje. NCC som støper en betongkulvert i vestre enden av tunnelen, ligger godt an til å få kontrakten på fjelltunnelen også. Ill.: Statens vegvesen

Skanska er nr. to med 387,8 mill. Deretter følger Mesta (398,1 mill.), Veidekke (412,8 mill.) og AF Gruppen (503,1 mill.).

Oppdraget er omfattende. I tillegg til å drive og sikre 2 330 meter fjelltunnel med profil T 10,5, skal den som får jobben anlegge 2 110 meter ny E 16 i dagen, 1 540 lokalveg og 1 830 meter gang/sykkelveg og fortau. En 155 meter lang vegbru og 123 meter lang gangbru inngår i lokalvegene.

I vestre ende av Vangstunnelen er det en 110 meter lang betongkulvert som støpes av NCC i en egen entreprise.

Vegvesenet planlegger åpning av Vangstunnelen ved årsskiftet 2013/2014. Dette er det siste av tre delprosjektet i Vossapakko, som er kostnadsberegnet til 1,13 milliarder 2009-kroner. 600 millioner skal tas inn som bompenger, resten bevilges over statsbudsjettet.

Les mer om: