NCC leder foran LNS

NCC leder foran LNS
Fiskeværet Gryllefjord i Torsken kommune får kortere og mer rassikker vegforbindelse til omverden når Ballesvikskartunnelen og brua over Gryllefjorden blir ferdig høsten 2013. Ill.: Statens vegvesen

Den eneste konkurrenten er Leonhard Nilsen & Sønner som har gitt et anbud på 168,242 millioner.

Ballesvikskartunnelen blir 850 meter lang og får profil T 8,5. Den inngår i fylkesveg 86 i Torsken kommune på Senja. Den som får kontrakten skal drive og sikre tunnelen, anlegge ca. 500 meter tilstøtende veger og legge ut store sjøfyllinger.

Like sør for tunnelen skal fylkesvegen gå over på en fylling i Gryllefjorden. Det blir også en fylling på den andre siden av fjorden. Mellom dem skal det bygges en 315 meter lang bru. Massen fra tunnelen er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet for sprengstein til fyllingene, derfor må det tas ut ca. 300 000 kbm fra et sidetak.

Masseuttak og utlegging av fyllingene inngår i entreprisen, men det gjør ikke brubyggingen. Den lyses ut til neste år som egen entreprise.

Ballesvikskartunnelen og brua over Gryllefjorden skal være ferdig høsten 2013. Da blir svært rasfarlige strekninger fjernet fra fylkesveg 86.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.