For andre gang på kort tid kjøper NCC Roads et nytt pukkverk, denne gang i Larvik.

NCC kjøper pukkvirksomhet i Larvik

  • arkivnyheter

Stein og pukkprodukter fra Grinda pukkverk selges til privatpersoner, offentlige etater og private entreprenører. NCC Roads driver fra før Hedrum pukkverk, ikke langt unna Grinda pukkverk.

Kjøpet er et ledd i NCC Roads ønske om å styrke sin posisjon innen pukk og grus. En ansatt i selskapet følger med over til NCC Roads.

Overtakelsen av Grinda pukkverk skjedde 1. november 2007.