NYHETER

NCC får stor jobb på E 18

Hvis hverken Veidekke eller Mesta klager innen 12. mai, skal NCC anlegge 4 km ny E 18 i Østfold. Kontraktsummen til en verdi av 386,9 millioner kroner blir i så fall underskrevet 16. mai. 

NCC skal anlegge ny E 18 mellom Homstvedt og Melleby hvis ingen klager på avgjørelsen innen 12. mai. Den første oppgaven blir skogrydding i traséen. (Ill.: Statens vegvesen)
NCC skal anlegge ny E 18 mellom Homstvedt og Melleby hvis ingen klager på avgjørelsen innen 12. mai. Den første oppgaven blir skogrydding i traséen. (Ill.: Statens vegvesen)
Redaksjonen Våre Veger
3. mai 2012 - 14:09
Vis mer

Den aktuelle strekningen går mellom Homstvedt og Melleby I Eidsberg kommune. Mellom disse ytterpunktene blir ny E 18 innsnevret fra fire til to felt. Innsnevring skjer gradvis. Omtrent midt på strekningen blir det ca. en halv kilometer tre-feltsveg. Her blir det en 150 meter lang tunnel med profil T 16,25.

Entreprisen omfatter fire bruer i veglinjen. Disse har lengder på 77, 65, 57 og 44 meter. Dessuten skal det bygges en 48 meter lang bru over E 18, og det skal støpes to 30 meter lange kulverter for lokalveger under E 18. På hver side av tunnelen skal det støpes en 25 meter lang portal. 3,5 km lokalveger og 0,6 km driftsveger inngår i oppdraget.

Den som får kontrakten, skal gjøre vegen helt ferdig. Til og med elektroinstallasjonene er med i entreprisen.

 

Dårlig grunn

Grunnforholdene i vegtraséen er til dels dårlige. For at ikke bløte partier skal bli belastet unødvendig, blir det brukt 85 000 kbm lette masser.

330 000 kbm jord og løse masser skal fjernes fra traséen. Av dette går 185 000 kbm til deponi og fyllplasser. 296 000 kbm fjell skal sprenges. Forøvrig skal det etableres 180 mål grøntarealer, 6 km rekkverk og 9 km viltgjerde skal monteres, det skal legges 8 600 tonn asfalt, og for Eidsberg kommune skal det legges ned vel 5 km VA-ledninger. For bruene skal det slås ned 9,1 km betongpæler, 570 meter stålkjernepæler og 315 meter stålrørspæler.

 

Utsatt to ganger

Vegen mellom Homstvedt og Melleby er prosjektert av Norconsult. Det er andre parsell på ny E 18 mellom Momarken og Melleby. Den første kontrakten gikk til Veidekke.

Da den andre entreprisen ble utlyst i fjor høst, tok Vegvesenet sikte på anleggstart 1. mars. Siden har anbudsfristen blitt utsatt to ganger. Nå tar man sikte på anleggstart i august. Før den tiden blir det samhandling mellom entreprenør og byggherre.

Veidekke må gjøre seg ferdig med sin jobb høsten 2013. Den som får den andre kontrakten, må fullføre jobben innen 1. juli 2014. I perioden mellom de to vegåpningene vil fylkesveg 123 fungere som midlertidig forbindelse mellom ny og gammel E 18.

 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.